Dầu khí

Công Nghiệp Dầu Khí 

 

 

Oil & Gas

Hoạt động ở khu vực khâu Thượng Nguồn, Trung Nguồn hay Hạ Nguồn của ngành công nghiệp Dầu Khí, chắc hẳn doanh nghiệp luôn chịu những áp lực rất lớn từ chính phủ và các tổ chức bảo vệ môi trường, trong khi đó vấn đề mức độ an toàn và mức độ tin cậy cũng là những vấn đề đang rất được chú ý quan tâm, và đang trở thành một xu hướng.
Tại Bureau Veritas, chúng tôi sử dụng những phương pháp, công cụ, phòng thí nghiệp chuyên biệt nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp để có thể đáp ứng những yêu cầu của chính phủ hay cơ quan môi trường. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi tiến xa hơn dịch vụ Đánh Giá Sự Phù Hợp truyền thống, bao gồm cả những dịch vụ Quản Lý Sự Toàn Vẹn của Tài Sản, Đào Tạo và Tư Vấn trong ngành Dầu Khí và LNG.
Từ giai đoạn thiết kế cơ sở mới (CAPEX) đến giai đoạn bảo dưỡng hay vận hành những cơ sở hiện hành, tất cả đều là thế mạnh toàn cầu của chúng tôi, kể cả các dự án ở Thượng Nguồn, Trung Nguồn hay Hạ Nguồn.