ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM

Đảm bảo rằng sản phẩm của bạn an toàn và tuân thủ đánh giá sự phù hợp

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN

Là nhà thiết kế hoặc nhà sản xuất, bạn phải thực hiện các bước để đảm bảo rằng sản phẩm của bạn an toàn và tuân thủ. Đối với nhiều sản phẩm, bạn với tư cách là nhà sản xuất hoặc đại diện được ủy quyền của bạn (Người chịu trách nhiệm) có thể tự chứng nhận. Đối với các sản phẩm khác, chẳng hạn như máy móc và thiết bị khí gas có rủi ro cao hơn, bạn cần yêu cầu xác minh sản phẩm đạt được sự tuân thủ (và trong một số trường hợp là chất lượng và hệ thống sản xuất của bạn) bởi Đơn vị độc lập được công nhận.

Tùy thuộc vào khách hàng và bản chất của sản phẩm và chương trình chứng nhận, quy trình xác minh có thể bao gồm một hoặc kết hợp các hoạt động sau:

  • Thử nghiệm sản phẩm
  • Kiểm tra
  • Kiểm toán nhà máy và bàn
  • Xem xét tài liệu

NHỮNG LỢI ÍCH

  • Hỗ trợ tuân thủ các yêu cầu cấp quốc tế và quốc gia về sự phù hợp của sản phẩm
  • Sự yên tâm từ một Đơn vị độc lập được công nhận quốc tế, dẫn đầu toàn cầu trong các dịch vụ kiểm tra, giám định và chứng nhận
  • Danh mục đầy đủ các hoạt động đánh giá sự phù hợp trên một loạt các thiết bị công nghiệp

BUREAU VERITAS - CHUYÊN GIA ĐỘC LẬP ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về dịch vụ đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, chúng tôi đóng vai trò là Đơn vị đọc lập được công nhận để thực hiện đầy đủ các hoạt động đánh giá sự phù hợp trên các sản phẩm thuộc phạm vi:

• Chỉ thị Thiết bị Áp lực
• Chỉ thị Máy móc
• Chỉ thị Thiết bị Nâng
• Hàng hóa nguy hiểm được phê duyệt vận chuyển bằng đường sắt và đường biển

Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ chứng nhận xem xét tất cả các khía cạnh của thiết kế và xác minh sự phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế được chỉ định. Các kỹ sư xác minh thiết kế có kinh nghiệm của chúng tôi xem xét và xác minh một loạt các mặt hàng, bao gồm bình áp lực, hệ thống đường ống, khung trượt, container ngoài khơi, đường ống, hệ thống thủy lực.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn ATEX, bao gồm việc cấp giấy chứng nhận đảm bảo và hỗ trợ khách hàng trong việc đạt được đánh giá sự phù hợp thông qua Cơ quan thông báo.

KHÁM PHÁ CÁC DỊCH VỤ QUẢN LÝ RỦI RO CÔNG NGHIỆP KHÁC CỦA CHÚNG TÔI

NHẬN BÁO GIÁ VỀ DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI