CER

Chứng Nhận - Certification

Là một tổ chức hướng đến hoạt động hiệu quả, hướng đến sự an toàn của sản phẩm và của hệ thống, hướng đến bảo vệ môi trường, quý công ty chắc hẳn cũng đồng ý rằng dịch vụ chứng nhận có thể đem lại sự thừa nhận từ các khách hàng và các bên liên quan về tầm nhìn này và đồng thời hỗ trợ quý công ty hướng đến sự cải tiến liên tục
Trong nhiều năm qua, Bureau Veritas Certification đã được công nhận là tổ chức có đủ năng lực đánh giá các hệ thống, sản phẩm, con người và tài sản nhằm xác nhận sự phù hợp với các yêu cầu cụ thể cho từng chương trình chứng nhận
Dịch vụ chứng nhận bao gồm các cuộc đánh giá tại hiện trường, các dịch vụ thử nghiệm và kiểm định theo tiêu chuẩn và dịch vụ đánh giá kiểm tra định kỳ trong suốt thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận. 
Bureau Veritas Certification hiện hoạt động trên phạm vi toàn cầu và được sự thừa nhận của hơn 60 tổ chức công nhận. Là một trong các tổ chức dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực đánh giá và chứng nhận, chúng tôi cung cấp đến cho quý doạnh nghiệp, đối tác các dịch vụ đánh giá và chứng nhận đa dạng trong nhiều lĩnh vực Chất Lượng, Sức khỏe & An toàn, Môi trường và Trách Nhiệm Xã Hội bao gồm: ISOTS 16949 (IATF), CDM (UNFCCC), SA8000 (SAAS), ISO9001, ISO14001, ISO 45001, IRIS (UNIFE), FSC®, ISO22001, FSCC, BRC, ISO27001, EMAS, EN9100/9110/9120, EUETS (UK), …
* Các dịch vụ cung cấp dưới sự công nhận của UKAS được quản lý bởi văn phòng Bureau Veritas Certification Holding SAS – Chi nhánh UK