DỊCH VỤ CHÍNH PHỦ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Dịch vụ Năng lượng và Phát triển Hạ tầng

Dù doanh nghiệp quý vị hoạt động ở bất cứ mức độ liên quan nào đến ngành công nghiệp điện năng và xử lý nước, thì đều cần phải thực hiện các tiêu chuẩn về Chất Lượng, An Toàn Sức Khỏe và các các vấn đề Môi Trường tại địa điểm làm việc và cần phải phổ biến để đội ngũ nhân viên của quý vị nhận thức được điều này.  


Việc tuân thủ đúng các tiêu chuẩn quốc tế, đặc điểm tài sản của quý doanh nghiệp, các nhu cầu của cộng đồng nơi quý vị làm việc, là những vấn đề cần được quan tâm thích đáng, đặc biệt khi nhu cầu ngày càng tăng về nguồn năng lượng điện và cơ sở quản lý chất thải và nguồn cung nước hiệu quả trên toàn thế giới.


Bureau Veritas Việt Nam có dịch vụ hỗ trợ khách hàng quản lý tài sản, sản phẩm, dịch vụ và con người mà vẫn tạo ra giá trị kinh tế bằng việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa hiệu suất. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật một cách đa dạng bao gồm: kiểm định, kiểm tra, thẩm tra, đánh giá, đăng kiểm, chứng nhận; cũng như hỗ trợ kỹ thuật; đào tạo, cung cấp chuyên gia kỹ thuật; tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công; huấn luyện an toàn và vệ sinh lao động.