GSIT

HỢP ĐỒNG CHÍNH PHỦ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Nếu quý vị làm việc trong một đơn vị chính phủ, cụ thể là trong lĩnh vực hải quan và xúc tiến thương mại cho một cơ quan chính quyền của địa phương hay cho một tổ chức quốc tế như Liên Minh Châu Âu, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, hay Liên Hợp Quốc,… chúng tôi sẽ giúp quý vị tối ưu hóa các thành tựu đã đạt được khi cung cấp các dịch vụ cho người tiêu dùng về các mặt Chất Lượng, Sức Khỏe & An Toàn và Bảo Vệ Môi Trường.
 
Các dịch vụ cụ thể của chúng tôi bao gồm:

  Dịch vụ PSI: Giám Định trước khi xuất hàng
  Dịch vụ VOC: Chứng Nhận sự phù hợp