Những con số ấn tượng

Những con số ấn tượng

THÀNH TỰU NỔI BẬT
 

Bureau Vertitas là Thương Hiệu Toàn Cầu được xây dựng trên 190 năm. Với mạng lưới toàn cầu hoạt động hiệu quả, là sự kết hợp độc đáo của mạng lưới nội địa và quốc tế trong việc cung cấp các dịch vụ phù hợp đồng thời mang lại giải pháp nhanh chóng khi tiếp cận những yêu cầu mới nhất. Nhất quán và đồng nhất trong việc cung cấp các dịch vụ.
Doanh số toàn cầu năm 2018 đạt 4.8 tỉ Euro, với 1,500 văn phòng và phòng thí nghiệm trên 140 quốc gia cùng hơn 400,000 khách hàng.
Bureau Veritas Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ năm 1998. Kể từ ngày thành lập, doanh thu của Bureau Veritas Việt Nam liên tục tăng trưởng đáng kể. Đến nay, sau hơn 20 năm phát triển cùng với tập đoàn Bureau Veritas có được thành tựu này là nhờ việc mở rộng không ngừng các hoạt động, dịch vụ kinh doanh, đặt lợi ích hướng tới phát triên xã hội bền vững.

NHÂN SỰ


Bureau Veritas với hơn 75,000 nhân viên trên toàn cầu, là đội ngủ nhân sự có trình độ cao. Được đào tạo và phát triển chuyên môn kỹ thuật phù hợp văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, là những con người của Sự thật - Trust Maker.
Với hơn 20 năm hoạt động. toàn bộ nguồn nhân lực của Bureau Veritas tại Việt Nam nay đạt gần 400 người với gần 2/3 là  các chuyên gia kỹ thuật và giám định viên với những bằng cấp kỹ thuật liên quan trong tất cả các ngành công nghiệp. Trình độ chuyên môn được công nhận bởi các tổ chức và khách hàng, thể hiện qua kiến thức về yêu cầu, tiêu chuẩn và cả kiến thức rộng hơn về thị trường trong các lĩnh vực khác nhau.

Những con số ấn tượng 2019