Xăng dầu và Hóa dầu

Xăng dầu và Sản phẩm Hóa dầu

OIL & PETROCHEMICALS


Hàng hóa: Dầu thô, sản phẩm xăng dầu, hóa chất & khí hóa lỏng (LPG, LNG)
Dịch vụ Giám định: Giám định số lượng và chất lượng

  1. Số lượng (Quantity):
    Giám định chuyển tải từ tàu sang tàu ngoài khơi và khu neo đậu
    Xếp/ dỡ hàng tại kho cảng và nhà máy lọc dầu
    Giám định số lượng Bunker/ giao nhận/ thuê & trả
  2. Chất lượng (Quality)
    Giám định chất lượng: lấy mẫu và phân tích.

TRUY CẬP WEBSITE DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tìm hiểu thêm