GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

Đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn - thiết bị cơ khí, thiết bị điện và thiết bị áp lực - thông qua đánh giá định kỳ

ĐẢM BẢO HOÀN THIỆN THỐNG KÊ VÀ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH

Có một số quy định và tiêu chuẩn mà các tổ chức phải tuân theo để đảm bảo tuân thủ các cơ sở, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ.

Từ chất lượng và môi trường, đến nghĩa vụ trách nhiệm xã hội - đáp ứng các tiêu chuẩn bên trong và bên ngoài không chỉ mang lại sự tuân thủ, nó còn có thể thể hiện trách nhiệm của bạn với tư cách là một tổ chức. Điều này có thể bao gồm luật pháp quốc gia, các quy tắc hoặc quy định hiện hành có điều kiện cấp phép hoạt động, các yêu cầu cụ thể của ngành, tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế, tiêu chuẩn tự nguyện và quy trình nội bộ của riêng bạn.

Chúng tôi làm việc để thực hiện kiểm tra các cơ sở, thiết bị và sản phẩm của bạn, cũng như đánh giá các hệ thống và quy trình của bạn. Cho dù là nội bộ, địa phương hay toàn cầu, chúng tôi hợp tác với khách hàng để đánh giá các tiêu chuẩn bắt buộc và đo lường theo yêu cầu. Trong nhiều trường hợp, kiểm tra và đánh giá cuối cùng sẽ cho phép chúng tôi cấp chứng nhận cho tổ chức của bạn.

TÌM HIỂU CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

NHẬN TƯ VẤN TỪ CÁC CHUYÊN GIA GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI