gmp+

GMP+
Chứng nhận dành cho chuỗi thức ăn chăn nuôi

Tiêu chuẩn GMP+ là gì?

Các tiêu chuẩn GMP + đã được phát triển để hài hòa các yêu cầu đối với thức ăn để đảm bảo chất lượng và an toàn trong toàn bộ chuỗi thức ăn. Nó dựa trên các nguyên tắc đảm bảo chất lượng được công nhận rộng rãi, điểm kiểm soát quan trọng phân tích mối nguy (HACCP).

Việc chọn tiêu chuẩn nào (B1, B2, v.v.) và phạm vi chứng nhận (sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thương mại, v.v.) phụ thuộc vào vai trò của tổ chức trong chuỗi thức ăn chăn nuôi.

 • GMP + B1 là bắt buộc để sản xuất thức ăn hỗn hợp, nhưng cũng có thể được sử dụng để sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.
 • GMP + B2 có thể được sử dụng để sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và phụ gia thức ăn chăn nuôi.
 • GMP+ B3 dành cho thương mại và trung chuyển.
   

Mỗi tiêu chuẩn này được dành cho các phương tiện vận chuyển thức ăn khác nhau. Do đó, tất cả các bước trong chuỗi cung ứng được bao phủ bởi các yêu cầu nhất định.

Chứng nhận GMP + có thể được xem trực tuyến trong cơ sở dữ liệu công ty được chứng nhận trên www.gmpplus.org

Có hai tiêu chuẩn GMP+: 

 1. GMP+ FRA (Feed Responsibility Assurance) Certification
 2. GMP+ FSA (Feed Safety Assurance) Certification
   

LỢI ÍCH CỦA TIÊU CHUẨN GMP+ 

 • Góp phần vào tính liên tục của các hoạt động

  tổ chức trở nên hiệu quả hơn trong các thiết kế và rủi ro về tài chính và chi phí liên quan đến các sai sót được giảm

 • Tập trung vào quản lý chất lượng (ISO 9001) và kiểm soát rủi ro (HACCP)

  cung cấp một cải tiến đáng kể trong chính sách chất lượng tổng thể của bạn

 • Cho khách hàng và các bên liên quan thấy được độ tin cậy và tính chuyên nghiệp

  không chỉ vì bạn đóng góp vào nguồn cấp dữ liệu an toàn, mà còn là một phần của mạng lưới hơn 20.000 công ty tại hơn 80 quốc gia.

 • Một chuỗi mạnh hơn

  càng nhiều công ty sản xuất, chế biến, lưu trữ và vận chuyển theo cách giống hệt nhau, thức ăn được sản xuất bởi chuỗi càng an toàn

 • Có quyền truy cập vào rất nhiều kiến thức và thông tin và các chứng nhận khác nhau

  có thể được kết hợp, cả trong GMP + (FRA và FSA) và với các chương trình khác (hài hòa)

 • Đạt được sự tuân thủ

  tuân thủ luật pháp châu Âu về an toàn thức ăn chăn nuôi

Bureau Veritas hiện đã được phê duyệt GMP + FRA (Đảm bảo trách nhiệm thức ăn) cho GMP + MI105 về kiểm soát GMO. 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN GMP+ 

TẠI ĐÂY