Hồ sơ

Hồ Sơ Bureau Veritas

Là đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận, Bureau Veritas mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao nhằm đảm bảo cho khách hàng đáp ứng được những thách thức, yêu cầu ngày càng cao về mặt chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.  

Được đánh giá là đối tác đáng tin cậy, Bureau Veritas cung cấp các giải pháp tiên tiến không chỉ đơn giản là tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn mà còn giúp giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu suất hoạt động và thúc đẩy phát triển bền vững. Tính toàn vẹn & đạo đứctính khách quan và việc xem khách hàng là trọng tâm và đề cao sự an toàn tại nơi làm việc, chính là những yếu tố cốt lỗi mà Bureau Veritas hướng tới.

BUREAU VERITAS VIỆT NAM
Bureau Veritas Việt Nam là một công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập năm 1998 theo giấy phép số 2042/GP do Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Việt Nam cấp ngày 06 tháng 03 năm 1998.

Bureau Veritas Việt Nam cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật một cách đa dạng bao gồm kiểm định, kiểm tra, đánh giá, đăng kiểm, chứng nhận; cùng hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, cung cấp nhân sự trong lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn, sức khỏe, môi trường (QHSE) và trách nhiệm xã hội.

Bureau Veritas Việt Nam cũng đã được chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001:2008ISO 14001:2004OHSAS 18001:2007 và riêng tiêu chuẩn ISO/IEC 17020: 2012 (TCVN ISO / IEC 17020:2012) cho phòng Công nghiệp.

Bureau Veritas: Shaping a World of Trust

FOCUSED ON OUR CLIENTS, DRIVEN BY SOCIETY Tại Bureau Veritas, chúng ta cung cấp dịch vụ hướng tới “Business to Business to Society”, góp phần thay đổi thế giới của chúng ta. Được thúc đẩy bởi xã hội, chúng ta đang làm việc chặt chẽ hơn với khách hàng của mình, giải quyết những thách thức quan trọng ngày nay và trả lời những khát vọng của xã hội.