Kiểm Tra và Phân Tích - Testing & Analysis

Hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của ngành hàng tiêu dùng, chắc hẳn rằng các đơn vị sản xuất hay bán lẻ như quý vị luôn mong muốn sản phẩm của mình thỏa mãn được những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời đạt được những yêu cầu về mặt an toàn và những tiêu chuẩn riêng biệt của mỗi chính phủ ở mỗi quốc gia . Chúng tôi có thể giúp quý vị đạt được những mục tiêu nêu trên thông qua những dịch vụ kiểm tra, đánh giá đa dạng và chuyên sâu.

Trong lĩnh vực ngành công nghiệp, chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ thỏa mãn những yêu cầu chuyên biệt của khách hàng, các luật lệ địa phương như kiểm tra nguyên vật liệu, kiểm tra thử không phá hủy (NDT), kiểm tra phá hủy, phân tích môi trường…