Wind power

NĂNG LƯỢNG GIÓ

CÔNG NGHIỆP điện gió là thị trường điện tăng trưởng nhanh nhất. CHẤT LƯỢNG ĐANG TRỞ THÀNH MỘT VẤN ĐỀ NHƯ NHỮNG NHÀ SẢN XUẤT TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT NHU CẦU NGOÀI TRỜI. CHỦ SỞ HỮU, HOẠT ĐỘNG, NHÀ ĐẦU TƯ, BẢO HIỂM VÀ NHÀ SẢN XUẤT YÊU CẦU KINH NGHIỆM DỰ ÁN, THỰC HIỆN, ĐÁNH GIÁ, KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN.

Dịch vụ công nghiệp điện gió là gì?
Bureau Veritas, với phạm vi toàn cầu, chuyên môn kỹ thuật và hồ sơ theo dõi đã được chứng minh, được coi là đối tác được lựa chọn bởi ngành công nghiệp gió. Bureau Veritas cung cấp giải pháp một cửa cho tất cả các khía cạnh của ngành điện gió.

Dịch vụ bao gồm:

  • Phân tích kỹ thuật (bê tông, kết cấu).
  • Đo lường tại chỗ và xác minh.
  • Giấy chứng nhận.
  • Kiểm tra sản xuất cho lưỡi và tháp.
  • Phối hợp sức khỏe và an toàn trong quá trình cương cứng và vận hành.
  • Giám định.

Lợi ích chúng tôi mang lại

  • Các dịch vụ kỹ thuật nhất quán được cung cấp trong các thị trường tăng trưởng tuabin gió chính (Châu Âu, Mỹ và Châu Á).
  • Đảm bảo rằng việc xây dựng các bộ phận của tuabin gió đáp ứng các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất và chủ sở hữu. Xác nhận rằng có một đối tác "không thỏa hiệp" để phối hợp và thực hiện các kế hoạch về sức khỏe và an toàn trong quá trình lắp đặt tuabin, cho đến khi vận hành.