NHÃN GGN, GLOBALG.A.P. VERSION 6, TIÊU CHUẨN GRASP VÀ HỆ THỐNG RMS CỦA GLOBALG.A.P

GlobalG.A.P- Diễn giải và phương pháp triển khai chi tiết các thay đổi của GlobalG.A.P
Phiên bản 5.4 và Add-on Grasp phiên bản 1.3-1-I

Sep. 14 2021

Tiếp nối sự thành công của hội thảo của “QUY ĐỊNH SỬ DỤNG NHÃN GGN, GLOBALG.A.P. VERSION 6, TIÊU CHUẨN GRASP VÀ HỆ THỐNG RMS CỦA GLOBALG.A.P” và với mục đích phát triển và hỗ trợ năng lực cho khách hàng, Bureau Veritas xin trân trọng kính mời Quý Khách Hàng tham gia Khóa đào tạo trực tuyến miễn phí: 

" GLOBALG.A.P - DIỄN GIẢI VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI CHI TIẾT CÁC THAY ĐỔI CỦA GLOBALG.A.P. PHIÊN BẢN 5.4 VÀ ADD-ON GRASP PHIÊN BẢN 1.3-1-I " 

Khóa đào tạo tập trung vào việc diễn giải và áp dụng triến khai các thay đổi của GLOBALG.A.P phiên bản 5.4 và add-on GRASP phiên bản 1.3-1-i và các quy định của thị trường EU, Mỹ cho một số mặt hàng nông sản chính yếu. Kết thúc khóa học, học viên sẽ hiểu và áp dụng, triển khai các yêu cầu chính yếu của tiêu chuẩn trên và được cấp chứng chỉ của Bureau Veritas cho việc xác thực năng lực. 

Summary

(Các khách hàng tham dự khóa đào tạo này sẽ được cấp chứng chỉ bởi Bureau Veritas)

THỜI GIAN: 08:00 – 12:00 – Thứ Sáu Ngày 17/09/2021

GIẢNG VIÊN:

Mr. Nguyễn Hồng Lĩnh Giám đốc điều hành mảng Chứng nhận thực phẩm – trên 12 năm kinh nghiệm đánh giá viên trưởng các tiêu chuẩn GLOBALG.A.P., BAP, ASC, RSPO, ISO 9001, ISO 14001, CDM,SA8000, Smeta, URSA

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

 • 08:00 – 08:30 Đăng ký và ổn định lớp học.
 • 08:30 – 08:45 Giới thiệu nội dung đào tạo và giảng viên.
 • 08:45 – 09:45 GLOBALG.A.P - Diễn giải và phương pháp triển khai chi tiết các thay đổi của GLOBALG.A.P phiên bản 5.4.
 • 09:45 – 09:50 Giải lao.
 • 09:50 – 10:50 Diễn giải và phương pháp triển khai chi tiết các thay đổi của add-on GRASP phiên bản 1.3-1-i.
 • 10:50 – 11:00 Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu đáp ứng quy định của thị trường EU, USDA.
 • 11:00 – 11:10 Các qui định của thị trường EU, USDA đối với một số mặt hàng nông sản chính yếu.
 • 11:10 – 11:40 Hỏi đáp.
 • 11:40 – 12:00 Trắc nghiệm kiến thức cuối khóa.

LINK ĐĂNG KÝ: https://bit.ly/397eqbw


THÔNG TIN ĐĂNG KÝ 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

 1. Phòng Đào Tạo

  Hồ Chí Minh
  Ms.Đỗ Quỳnh Mai
  Di động: 090 9193 010
  Email: mai.do@bureauveritas.com

Hà Nội
Ms.Vũ Minh Duyên
Di động: 098 2015 139
Email: duyen.vu@bureauveritas.com

2. Phòng Chứng Nhận

Hồ Chí Minh
Mr. Nguyễn Công Hoàng
Di động: 035 893 7030
Email:cong-hoang.nguyen@bureauveritas.com

Hà Nội
Ms. Trần Phương Anh
Di động: 034 773 6666
Email: anh.b.tran@bureauveritas.com