VSM

Hội thảo:

Đột phá

trong cải tiến

quá trình nhờ

tập trung vào

Sơ đồ

chuỗi giá trị

Mar. 6 2023

Phần lớn Doanh nghiệp có mong muốn thực hiện các hoạt động sau:

 • Xác định rõ ràng các điểm cần cải tiến trong vận hành
 • Xác định các loại hình và nguồn phát sinh lãng phí
 • Thiết lập điều kiện lý tưởng làm mục tiêu cho cải tiến thường xuyên 
 • Xác định cơ hội cải tiến và kế hoạch hành động

Thế nhưng các Doanh nghiệp lại chưa có cơ hội được hệ thống hóa kiến thức, cũng như chưa được tiếp cận các công cụ cải tiến một cách cụ thể, từ đó dẫn đến các hoạt động cải tiến còn chưa được áp dụng một cách hiệu quả.

Thấu hiểu những mong đợi trên, Bureau Veritas tổ chức hội thảo online miễn phí với chủ đề:

ĐỘT PHÁ TRONG CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH NHỜ TẬP TRUNG VÀO SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ (VALUE STREAM MAPPING – VSM)

Đây là công cụ trực quan hóa LEAN, hỗ trợ chúng ta hệ thống hóa các quá trình làm việc và làm nổi bật các loại hình và hoạt động phát sinh không mang lại thêm giá trị, nghĩa là lãng phí. 

Thông tin chi tiết về Hội thảo:

THỜI GIAN: 8:30 – 12:00, Thứ Bảy ngày 11/03/2023

DIỄN GIẢ: Ông Phạm Quang Huy – Six Sigma Black-Belt Certification, hơn 14 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý sản xuất, quản lý vận hành tinh gọn.

CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN I (08:30 – 08:45) - MỞ ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH

 • Hướng dẫn truy cập.
 • Giới thiệu về Bureau Veritas & Các chương trình ưu đãi.

PHẦN II (08:45 – 11:30) – NỘI DUNG HỘI THẢO

 • Ôn lại 7 Lãng phí Cơ bản trong Hoạt động sản xuất
 • Kỹ thuật # 1 –Biểu đồ Hoạt động theo Lưu đồ Quá trình để phân tích ‘giá trị’ quá trình
 • Kỹ thuật # 2 – Học cách Thiết kế trạng thái hiện tại – Case study
 • Kỹ thuật # 3 – Học cách Thiết kế trạng thái tương lai – Case study
 • Kỹ thuật # 4 – Học cách Thiết kế trạng thái mở rộng – Case study

PHẦN III (11:30 – 12:00) – THẢO LUẬN

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Quý khách hàng vui lòng đăng ký theo đường link: tại đây

Để đảm bảo chất lượng đường truyền, chương trình chỉ ưu tiên 1000 lượt đăng ký sớm nhất.

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Đào tạo Inhouse
Mr. Nguyễn Thị Ngọc Dung

HP: 0917 565 388
Email: ngoc-dung.nguyen-thi@bureauveritas.com

Đào tạo Public
Ms. Mai Đỗ
HP: 0909 193 010
Email: mai.do@bureauveritas.com