Hosin Kanri

Hội thảo: Triển khai

chính sách

hiệu quả

bằng phương pháp

Hoshin Kanri

Tháng 5. 15 2023

Doanh nghiệp của bạn đang bối rối trong việc triển khai chiến lược kinh doanh, triển khai công việc không thống nhất từ trên xuống hoặc phương pháp để liên kết các phòng ban chưa được như mong đợi.

Hoshin kanri (triển khai chính sách) chính là công cụ/phương pháp hiệu quả để giúp các anh chị loại bỏ khó khăn này.

Hơn nữa, chính trong doanh nghiệp của bạn đang áp dụng nhiều công cụ phương pháp khác song song nhau, dẫn đến chồng chéo, không nhất quán và xung đột với nhau làm cho nhân viên bối rối, bận rộn gây lãng phí chậm trễ công việc.

Hoshin kanri có thể giúp các anh chị định hướng & triển khai công việc từ cấp lãnh đạo đến nhân viên, tăng cường trao đổi thông tin trong nội bộ công ty, đánh giá được hiệu quả công việc của nhân viên.

Để hỗ trợ Doanh nghiệp nhận diện tổng quát, hiểu đúng cơ bản của Hoshin-kanri, Bureau Veritas Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến miễn phí với chủ đề:

TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HIỆU QUẢ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOSHIN KANRI

THỜI GIAN: 09:00 – 11:00, Thứ Năm ngày 18/5/2023

DIỄN GIẢ: Ông Man Thiện Ninh - Chuyên gia Cải tiến năng suất, Quản lý chất lượng và Quản lý sản xuất

CHƯƠNG TRÌNH:

PHẦN I (09:00 – 09:15) - MỞ ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH

  • Hướng dẫn truy cập.
  • Giới thiệu về Bureau Veritas & Các chương trình ưu đãi.

PHẦN II (09:15 – 11:00) – NỘI DUNG HỘI THẢO

Phần 1 - Tổng quan

  • Cách suy nghĩ cơ bản về quản lý chất lượng để tạo giá trị cho công ty
  • Những điểm chú ý để tạo sự thành công trong cải tiến chất lượng.

*Nghỉ giải lao 15 phút

Phần 2 - Hoshin kanri

  • Hoshin kanri là gì?
  • Lý do cần áp dụng Hoshin kanri
  • Lợi ích khi áp dụng Hoshin kanri
  • Hoshin & BSC

Phần 3 - THẢO LUẬN TRỰC TIẾP CÙNG CHUYÊN GIA

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Quý khách hàng vui lòng đăng ký theo đường link: tại đây

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Dịch vụ Training In-house
Ms. Nguyễn Thị Ngọc Dung
HP: 0917 565 388
Email: ngoc-dung.nguyen-thi@bureauveritas.com

Dịch vụ Training Public
Ms. Đỗ Quỳnh Mai
HP: 0909 193 010
Email: mai.do@bureauveritas.com