Ngành Vận Tải và Cơ Sở Hạ Tầng 

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải và cơ sở hạ tầng, chắc hẳn quý vị cũng hiểu tầm quan trọng của ngành công nghiệp này trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Quan trọng hơn hết, sự an toàn của hàng triệu sinh mạng con người và các vấn đề về môi trường cũng phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng cũng sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp này.
 
Để góp phần hỗ trợ công ty quý vị đương đầu với những vấn đề trên, chúng tôi đưa ra hàng loạt các dịch vụ từ quá trình thiết kế đến quá trình thi công (hay sản xuất) như:
 
-  Đối với các công trình cơ sở hạ tầng: Quản lý công trình, thẩm tra thiết kế, quản lý sự phù hợp quy chuẩn, và chất lượng, bảo đảm chất lượng và an toàn    thi công
-  Đối với các thiết bị nâng hạ và vận chuyển hàng hóa: kiểm tra các cần cẩu hàng, kiểm tra container, và các trang thiết bị đường sắt

Rộng hơn nữa, chúng tôi còn cung cấp đa dạng các dịch vụ cho ngành HÀNG HẢI