Xây dựng

Ngành Xây Dựng và Bất Động Sản

Construction & Real Estate

Hoạt động trong ngành xây dựng và bất động sản, chắc hẳn quý doanh nghiệp sẽ có nhu cầu quản lý tất cả các vấn đề về Chất Lượng, Sức Khỏe & An Toàn và Môi Trường từ giai đoạn thiết kế đến hoàn công.

Bureau Veritas có thể hỗ trợ quý vị trong việc quản lý dự án, đánh giá sự phù hợp tuân thủ tất cả các quy định hiện hành trong toàn bộ giai đoạn từ thiết kế đến vận hành. Chúng tôi đồng thời có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật tại giai đoạn thiết kế, kiểm tra địa chất và kiểm tra các vật liệu tại công trường xây dựng hoặc tại phòng thí nghiệm, ngoài ra chúng tôi còn có thể phân tích kết cấu dự án theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Bên cạnh đó, thế mạnh của Bureau Veritas còn là các dịch vụ đa dạng về đánh giá, phân tích chuyên sâu nhằm giúp quý vị là những chủ đầu tư, có thể theo dõi các giai đoạn của dự án, các dịch vụ này được cung cấp một cách thường xuyên hoặc phát sinh theo yêu cầu của quý vị.