Ngoài Khơi

MÔI TRƯỜNG MỚI, THỬ THÁCH MỚI
Giữ các cơ sở và chất lượng các vùng ngoài khơi hiện đang phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn và điều chỉnh là những vấn đề chính yếu để đảm bảo sự an toàn trên biển.
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn cập nhật đang ngày càng trở nên phức tạp và không duy trì giấy phép hoạt động bắt buộc một cách thường xuyên.
Điều tiết chương trình, chọn lựa các tiêu chuẩn, tuân thủ quy trình, thiết kế và thực hiện, và liên kết đến cơ quan chức năng là tất cả các tính năng mà chúng tôi cung cấp cho tổ chức của bạn.Chúng tôi giúp quý vị giảm thiểu rủi ro trong suốt vòng đời của công nghệ khoan, điều này mang lại tác động tích cực cho đầu tư của bạn.

SỰ HỖ TRỢ TOÀN CẦU
Dù bạn hoạt động tại bất kỳ nơi đâu, đội ngũ kỹ sư và chuyên gia có chuyên môn cao của chúng tôi tại các trung tâm kỹ thuật  hoạt động rộng khắp tại các quốc gia trên toàn thế giới, họ luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn để bạn đạt đươc đạt được sự tuân thủ các quy định đồng thời ngăn chặn các rủi ro liên quan đến Quản Lý Chất Lượng, Sức Khỏe, An Toàn và Môi trường (QHSE).

Chứng Nhận Hệ Thống                              

  Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý:
  Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng: ISO 9001
  Hệ Thống Quản Lý Môi Trường: ISO 14001   
  Hệ Thống Quản Lý An Toàn: OHSAS 18001 
  Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm:
  Đánh giá sự phù hợp của thiết bị theo các Tiêu chuẩn hướng dẫn của Liên Minh Châu Âu   (ASME, …)
  Đào Tạo:                                                 
  Quản Lý An Toàn và Rủi Ro chuyên biệt
  Hệ Thống Quản Lý Sức Khoẻ – An toàn – Môi trường
  Đánh Giá Sự Phù Hợp:      
  Thẩm Tra Thiết Kế
  Chứng Nhận Dự Án
  Phê Duyệt Định Loại Sản phẩm