Thông tin chung

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

 

 

SHAPING A WORLD OF TRUST

Tầm nhìn của Bureau Veritas

Đảm bảo chất lượng, đảm bảo sức khỏe và an toàn, giảm thiểu rủi ro và cải thiện hiệu suất cũng như bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Đây là những gì Bureau Veritas hướng tới. Nâng cao tiêu chuẩn trên toàn thế giới là những gì chúng tôi làm, chúng tôi thực sự tin rằng điều đó góp phần cải thiện xã hội. Kết hợp Hiệu suất và Tính toàn vẹn, với Tham vọng và Sự khiêm tốn, chúng tôi đã và đang tiếp tục hành trình nâng cao cuộc sống của chúng ta.

Sứ mệnh của Bureau Veritas

Cung cấp những giá trị kinh tế cho khách hàng thông qua việc Quản Lý Chất Lượng, Sức Khỏe, An Toàn, Môi Trường và Trách Nhiệm Xã Hội các vấn đề: tài sản, dự án, sản phẩm và hệ thống, đưa ra kết quả cho việc cấp phép hoạt động, giảm thiểu rủi ro và cải tiến hoạt động.