csr

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP

csr 2
csr 3

Thực hiện cam kết Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) luôn là trọng tâm của tổ chức của Bureau Veritas. Chúng tôi nhận thấy tác động của hoạt động kinh doanh đối với con người, cộng đồng và môi trường và chúng tôi sử dụng chuyên môn của mình về an toàn và bền vững để giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động của chính mình.

Để thể hiện cam kết này và đảm bảo sự minh bạch tuyệt đối của các chính sách, chúng tôi đã xuất bản một loạt các tài liệu bao gồm các hoạt động quản trị và tấm gương xuất sắc, y tế, an toàn và môi trường, cũng như nguồn nhân lực và xã hội.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC QUỐC TẾ

Các giá trị cốt lõi và nguyên tắc chính của công ty mà tất cả nhân viên phải tuân theo (Tệp đính kèm)

TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Củng cố cam kết của chúng tôi trong việc ngăn ngừa tai nạn và bệnh tật, phù hợp với chương trình "Tầm nhìn Không" của Tập đoàn Bureau Veritas (Tệp đính kèm)

CHÍNH SÁCH QUYỀN CON NGƯỜI 

Cam kết của chúng tôi để hỗ trợ và tôn trọng việc bảo vệ quyền con người được áp dụng trên toàn cầu, bất kể là quốc gia chúng tôi hoạt động hay mọi công việc chúng tôi thực hiện (Tệp đính kèm)

KINH DOANH LẤY CON NGƯỜI LÀM TRỌNG TÂM

Chúng tôi tin vào tầm quan trọng của một người nhân viên giỏi đối với sự thành công của tổ chức. Ở đây, chúng tôi cam kết sẽ hỗ sợ nhân viên bằng cách tạo điều kiện cho họ xây dựng những kĩ năng cần thiết, phát triển bản thân và từng bước tiến trong sự nghiệp. Hơn nữa, khuyến khích đổi mới cũng là một trọng tâm của công ty.

ĐIỀU NÀY BAO GỒM:
  • Nuôi dưỡng tài năng và thúc đẩy sự linh động bằng cách cung cấp nhiều cơ hội nghề nghiệp trong phạm vi toàn cầu, áp dụng trong đa dạng các dịch vụ và bộ phận kinh doanh
  • Luôn đào tạo và phát triển không ngừng, học hỏi và tìm kiếm nhiều cơ hội mới nhằm hỗ trợ sự phát triển của mọi nhân viên.
  • Cung cấp một nền văn hóa “Bao gồm” cho phép mỗi nhân viên phát huy hết tiềm năng của mình, không phân biệt tuổi tác, giới tính, khuyết tật, quốc tịch, dân tộc, chính trị hay tôn giáo