15-automotive-market

TỰ ĐỘNG HÓA

Dù doanh nghiệp quý vị hoạt động dưới hình thức nào, sản xuất ô tô hay ngành công nghiệp phụ trợ của chuỗi hành trình sản xuất ô tô, thì quý vị cũng cần quan tâm rất nhiều đến việc quản lý các vấn đề Chất Lượng, Sức Khỏe và An Toàn, Môi Trường và Trách Nhiệm Xã Hội.

Chúng tôi hoạt động trong nhiều lĩnh vực và có thể hỗ trợ bạn trong các vấn đề dưới đây:
-Hỗ trợ quản lý an toàn nơi làm việc, cụ thể là trong nhà máy
-Kiểm tra các trang thiết bị mới hoặc đang sử dụng trong các nhà máy và các tòa nhà văn phòng
-Đánh giá các ảnh hưởng môi trường của cơ sở vật chất
-Chuẩn bị và tiến tới chứng nhận hệ thống theo các tiêu chuẩn như ISO 9001 hay ISO/TS 16949, -một hệ thống quản lý chất lượng đặc thù của ngành công nghiệp tự động hóa.
-Kiểm soát rủi ro do hư hại phương tiện vận tải trong tất cả các bước từ khi vận chuyển từ nhà máy tới phòng trưng bày.
-Các dịch vụ khác.