ibang1

News

BUREAU VERITAS VIỆT NAM LÀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ 
TƯ VẤN GIÁM SÁT, QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ THI CÔNG
CHO DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ IA-BĂNG 1

Jan. 25 2021

Với định hướng đẩy mạnh "Chuỗi Dịch vụ & Giải pháp Xanh của Bureau Veritas" trên toàn cầu, Bureau Veritas Việt Nam sẵn sàng cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp dành cho các dự án năng lượng tái tạo và bền vững. Vừa qua chúng tôi hân hạnh là đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát, Quản lý dự án và Quản lý thi công cho dự án điện gió Ia-Băng 1, thuộc xã Ia-Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Trang trại điện gió Ia-Băng 1 với chủ đầu tư là công ty cổ phần điện gió Ia Bang (Ia Bang Wind Electricity) - IBE thuộc công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC). Dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc dự án điện gió để kịp đưa vào vận hành trước ngày 1/11/2021 hưởng mức giá 9,8 US cents/kWh cho dự án trên biển và 8,5 cents/kWh cho dự án đất liền. Trang trại điện gió Ia-Băng 1 có tổng diện tích là 477 ha, được chia làm 2 khu vực với diện tích lần lượt là 373 ha và 104 ha.

iabang11

Bureau Veritas Việt Nam hân hạnh trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát, Quản lý dự án và Quản lý thi công cho dự án Ia-Băng 1. Đây cũng là 1 trong những bước đi trong định hướng mới của Bureau Veritas Việt Nam cũng như là Bureau Veritas toàn cầu. 

iabang12

Là đơn vị hàng đầu thế giới về dịch vụ thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận, chúng tôi đưa tính bền vững vào chiến lược và toàn bộ tổ chức của chúng tôi, trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi phục vụ các tổ chức tư nhân và nhà nước để thực hiện, đo lường và đạt được các mục tiêu bền vững của họ với chuỗi Dịch vụ & Giải pháp xanh của chúng tôi. Với gói dịch vụ Tư vấn giám sát, Quản lý dự án và Quản lý thi công cho dự án điện gió Ia-Băng 1 cũng như các dự án năng lượng tái tạo khác, chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình bằng cách làm cho các hành động về môi trường, xã hội và quản trị của họ có thể truy nguyên, quan sát được và đáng tin cậy.