Image
Bureau Veritas đồng hành cùng Universal Scientific Industrial xây dựng nhà máy sản xuất giai đoạn 2 tại Hải Phòng

Our latest news

News

Bureau Veritas accompanies Universal Scientific Industrial in the phase 2 of the construction process of USI Factory  in Hai Phong

May. 20 2024