corsia

News

BUREAU VERITAS CERTIFICATION VIỆT NAM LÀ TỔ CHỨC XÁC MINH BÁO CÁO PHÁT THẢI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THEO CHƯƠNG TRÌNH CORSIA 

Mar. 15 2021

Bureau Veritas Certification Việt Nam được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt là tổ chức xác minh báo cáo phát thải đáp ứng yêu cầu phụ ước 16 tập 4 của tổ chức Hàng Không Dân dụng Quốc tế (ICAO) - chương trình giảm và bù đắp các-bon đối với các chuyến bay quốc tế (CORSIA)

Tập đoàn Bureau Veritas Certification Holding SAS, một tổ chức dẫn đầu trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận, với văn phòng chính đặt trụ sợ tại chi nhánh Anh Quốc, đã được sự phê duyệt từ Tổ chức hàng không dân dụng ICAO công nhận năng lực thực hiện đánh giá chương trình giảm và bù đắp Các-bon đối vối các chuyến bay quốc tế (CORSIA) từ tháng 4/2019. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý năng lượng và các tiêu chuẩn về sự bền vững, cũng như khả năng cung cấp đa dạng các dịch vụ trong ngành phát triển bền vững, Bureau Veritas Certitication được xem là một tổ chức đánh giá có đủ năng lực xác minh sự phù hợp các yêu cầu của chương trình CORSIA, hướng đến mục tiêu chung của ICAO là nhằm cân bằng sự phát triển các-bon từ năm 2020 trở về sau. 

Ngày 11/3/2021, Cục Hàng không Việt Nam đã phê duyệt Công ty TNHH Bureau Veritas Certification Việt Nam là Tổ chức xác minh đáp ứng yêu cầu của Phụ ước 16 tập 4 của ICAO . Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BGTVT ngày 28/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải Quy định quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng, nhằm mục đích đưa ra cách thức thống nhất công tác tiếp nhận, xem xét, phê duyệt và đăng ký các đơn vị thực hiện công tác xác minh báo cáo phát thải của Cục HKVN, đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật Việt Nam và của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO)

Đây là một bước nỗ lực của Bureau Veritas Certification Việt Nam nhằm kế thừa sự tiên phong của tập đoàn trong lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu. Và đồng thời khẳng định vai trò và năng lực của Bureau Veritas Certification nhằm hỗ trợ các hãng hàng không nội địa tiếp cận dịch vụ thẩm tra báo cáo phát thải, góp phần đóng góp vào cam kết chung của chính phủ Việt Nam trong việc cắt giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tìm hiểu thêm thông tin tại đây: https://caa.gov.vn/hoat-dong-nganh/phe-duyet-to-chuc-xac-minh-bao-cao-phat-thai-trong-nganh-hang-khong-dan-dung-20210309142615098.htm

Xem thêm thông tin về dịch vụ Xác minh báo cáo theo chương trình CORSIA của chúng tôi tại đây: https://www.bureauveritas.vn/xac-minh-bao-cao-phat-thai-theo-chuong-trinh-bu-dap-va-giam-phat-thai-carbon-trong-hang-khong-quoc