mkc1

News

BUREAU VERITAS CERTIFICATION
VIỆT NAM THAM DỰ MEKONG CONNECT
– DIỄN ĐÀN KINH TẾ LỚN NHẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
 

Jan. 14 2021

Bureau Veritas Certification Việt Nam tham dự “Mekong connect” - diễn đàn kinh tế lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long, diễn ra vào ngày 21/12/2020 tại tỉnh Đồng Tháp. Thông qua lần tham dư này, Bureau Veritas Certification mong muốn được đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước thông qua các dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định, đào tạo và chứng nhận theo các tiêu chuẩn quản lý quốc tế trong toàn bộ chuỗi cung ứng của sản phẩm.

Năm 2020 khép lại cũng là lúc mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển mới cho các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm nói chung và ngành nông sản-thủy sản Việt Nam nói riêng, mong muốn tiếp cận thêm các thị trường tiềm năng lớn trên thế giới. Tham gia với vai trò là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Thử nghiệm, Đánh giá, Chứng nhận (TIC) các tiêu chuẩn quốc tế dành cho Thực Phẩm, Bureau Veritas Certification Việt Nam tham dự “Mekong connect” - diễn đàn kinh tế lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long, diễn ra vào ngày 21/12/2020 tại tỉnh Đồng Tháp. Thông qua lần tham dư này, Bureau Veritas Certification mong muốn được đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước thông qua các dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định, đào tạo và chứng nhận theo các tiêu chuẩn quản lý quốc tế trong toàn bộ chuỗi cung ứng của sản phẩm.

Mekong Connect là diễn đàn thường niên dành cho các doanh nghiệp, các chuyên gia trong & ngoài nước, các nhà đầu tư có mối quan tâm và lợi ích liên quan đến sự phát triển của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Diễn đàn cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp kết nối với các nhà đầu tư, các nhà mua hàng quốc tế nhằm thúc đẩy việc tìm hiểu cơ hội quảng bá và thúc đẩy các sản phẩm nông sản tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long tiến vào chuỗi giá trị toàn cầu. 
Hiện nay, các hiệp định thương mại tự do được ký kết ngày càng tăng nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy cơ hội giao thương giữa các nước với nhau trên thế giới. Các yêu cầu và quy định về mặt thuế quan song song đó cũng được gỡ bỏ dần và vì thế các hàng rào kỹ thuật phi thuế quan sẽ ngày càng được chú trọng và quan tâm hơn. 

Hàng rào kỹ thuật phi thuế quan là những biện pháp ngoài thuế quan có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến sự giao thương hàng hóa giữa các nước. Nội dung trong các hiệp định thương mại tự do cũng nêu rõ các vấn đề về hàng rào kỹ thuật phi thuế quan bao gồm việc áp dụng và tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia cũng như quốc tế để chứng minh sự phù hợp của sản phẩm thông qua công cụ đánh giá sự phù hợp như giám định, kiểm nghiệm và đánh giá chứng nhận nhằm gia tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong môi trường kinh doanh toàn cầu. 

mkc2

Đại diện cho tổ chức Bureau Veritas Certification Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng bộ phận Phát triển thị trường lĩnh vực Chứng nhận Thực phẩm, đã phát biểu: “Việc phát triển sản phẩm nông thủy sản tiến vào chuỗi giá trị toàn cầu cần được xem xét và định hướng theo xu thế phát triển có trách nhiệm và bền vững. Trong đó, có 4 yếu tố chính cần được quan tâm và định hướng là an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường & đa dạng sinh học, trách nhiệm xã hội và truy xuất nguồn gốc. Các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến chuỗi cung ứng nông thủy sản hiện nay cũng phát triển dựa trên 4 nền tảng chính này. Đây cũng được xem như là những công cụ quản lý giúp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo kinh doanh cũng như gia tăng vị thế và uy tín trên thương trường trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.”

Diễn đàn “Mekong Connect 2020″ đã kết thúc thành công tốt đẹp với các cam kết của các nhà đầu tư nói chung và tổ chức Bureau Veritas Certification Việt Nam nói riêng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động tiếp cận các thông tin về các yêu cầu mới của thị trường xuất khẩu và qua đó sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững và gặt hái nhiều thành công mới trong 2021.