vinatuna1

News

BUREAU VERITAS CERTIFICATION VIỆT NAM THAM GIA ĐỐI THOẠI KHU VỰC VỀ NÂNG CAO THỰC HÀNH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG NGÀNH THỦY SẢN ĐÔNG NAM Á

Jan. 14 2021

Vừa qua Hội thảo đối thoại Khu vực về thực hành trách nhiệm xã hội trong ngành thủy sản Đông Nam Á đã diễn ra tại thành phố biển Nha Trang vào ngày 26/12/2020 với sự tham gia của đại diện các tổ chức nhà nước, NGOs, doanh nghiệp thủy sản và ngư dân các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Hội thảo được diễn ra trong không khí thảo luận cởi mở, các vấn đề được nêu ra và cùng các bên tìm ra giải pháp để khắc phục.

Đồng hành cùng Hiệp hội cá ngừ Việt Nam (Vinatuna), Hội nghề cá Việt Nam (Vinafis), Tổ chức Oxfam Việt Nam, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO Việt Nam) và các đại diện quốc tế khác, Bureau Veritas Certification Việt Nam đã tham gia buổi đối thoại với vai trò là một tổ chức chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế về Thực phẩm có quy mô toàn cầu. Đại diện cho Bureau Veritas Certification Việt Nam, bà Lưu Thị Mai Hương đã có những chia sẻ về một số tồn tại, vướng mắc trong thực hành trách nhiệm xã hội đối với ngành thủy sản trong nước. Nội dung của phần chia sẻ cũng nêu rõ sự phù hợp chính sách trách nhiệm xã hội (TNXH) trong luật định toàn cầu, đặc biệt là châu Âu – khu vực đang có xu hướng siết chặt vấn đề TNXH – sẽ giúp các doanh nghiệp quản lí các rủi ro và mở ra các hướng đi mới liên quan để việc tuân thủ các hàng rào phi thuế quan, tạo lợi thế cho các doanh nghiệp thủy sản cạnh tranh trên thị trường Quốc tế.

Thông qua buổi đối thoại, Bureau Veritas Certification Việt Nam đã cam kết đồng hành, hỗ trợ nâng cao nhận thức và hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện thành công các tiêu chuẩn về (TNXH) với lộ trình chi tiết, rõ ràng và phù hợp với thực trạng của từng doanh nghiệp.

vinatuna2