ws rừng

News

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: CẬP NHẬT CÁC YÊU CẦU VÀ LUẬT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHỨNG NHẬN GỖ VÀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

Jan. 4 2021

Bureau Veritas Certification Việt Nam đã tổ chức 2 buổi hội thảo với cùng chuyên đề “CẬP NHẬT CÁC YÊU CẦU VÀ LUẬT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHỨNG NHẬN GỖ VÀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG” tại Tp. HCM vào ngày 15/12/2020 và tại Tp. Hà Nội vào ngày 23/12/2020

Cùng với định hướng phát triển nhóm sản phẩm có mục tiêu Bền Vững của tập đoàn Bureau Veritas, vừa qua Bureau Veritas Certification Việt Nam đã tổ chức 2 buổi hội thảo với cùng chuyên đề “CẬP NHẬT CÁC YÊU CẦU VÀ LUẬT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHỨNG NHẬN GỖ VÀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG”  tại Tp. HCM vào ngày 15/12/2020 và tại Tp. Hà Nội vào ngày 23/12/2020.

Thông qua hai buổi hội thảo này, ông Phạm Đình Khải – chuyên gia đánh giá trưởng tiêu chuẩn FSC/PEFC đã trình bày tổng quan về các tiêu chuẩn trọng điểm trong nhóm tiêu chuẩn Bền Vững và đưa ra các phân tích, nhận định cụ thể về mục tiêu của từng tiêu chuẩn nhằm giúp các doanh nghiệp có các hoạch định phù hợp cho hoạt động triển khai áp dụng các hệ thống quản lý rừng/gỗ nhằm đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng và của thị trường nước xuất khẩu.

HT smeta 1

Vài nét sơ lược về các tiêu chuẩn FSC/PEFC/VFCS

Hội đồng quản lý rừng (FSC) được thành lập vào năm 1993 với mục tiêu thúc đẩy quản trị rừng phù hợp với môi trường, mang lại lợi ích xã hội và hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp. Tiêu chuẩn quản lý rừng FSC gồm 3 loại hình chứng nhận cụ thể:

  • FSC CoC (Chain of Custody Certification): chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm, áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và thương mại các sản phẩm từ rừng.
  • FSC FM (Forest Management): chứng nhận về quản lý rừng, áp dụng cho các đơn vị trồng và khai thác rừng.
  • FSC CW (Controlled Wood): chứng nhận gỗ có kiểm soát FSC, áp dụng cho các đơn vi quản lý rừng hay sản xuất, chế biến và thương mại những nguồn gỗ theo tiêu chuẩn kiểm soát FSC.

PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) được thành lập vào năm 1999 với mục tiêu thúc đẩy quản lý rừng bền vững. PEFC cũng thiết lập 2 loại hình chứng nhận cụ thể:

  • PEFC-CoC (Chain of Custody Certification): chứng nhận về chuỗi hành trình sản phẩm, áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và thương mại các sản phẩm từ rừng
  • PEFC-FM (Forest Management): chứng nhận về quản lý rừng, áp dụng cho các đơn vị trồng và khai thác rừng.

Cùng với mục tiêu hướng đến sự phát triển bền vững của Rừng Việt Nam, Tiêu chuẩn quản lý Rừng Việt nam (VFCS) được bỏ phiếu thông qua chính thức vào ngày 29/10/2020 và là cơ sở cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia tìm hiểu và áp dụng các yêu cầu quản lý rừng.

Buổi hội thảo cũng là cơ hội để các doanh nghiệp được trao đổi cùng ông Phạm Đình Khải - chuyên gia đánh giá trưởng tiêu chuẩn FSC/PEFC – về những vướng mắc trong quá trình triển khai và vận hành các hệ thống quản lý Rừng/gỗ. Với tinh thần thảo luận cởi mở, ông Phạm Đình Khải cũng đã có những chia sẻ thực tế thông qua các kinh nghiệm đánh giá tại nhiều doanh nghiệp khác nhau.

HT wood 2

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tiêu chuẩn FSC/PEFC/ VFCS hoặc các tiêu chuẩn khác về Rừng và Gỗ, xin vui lòng liên hệ cùng chúng tôi theo thông tin sau

Miền Nam và Trung - Ms. Lâm Phan Bảo Đông
Tel.: +84 (08) 3 812 2196
Mobile 091 448 5757
E-mail: dong.lam@bureauveritas.com

Miền Bắc - Ms. An Thanh Vân
Tel.: +84 (24) 3934 3494
Mobile 094 8989 568
E-mail: van.an@bureauveritas.com