BSMI

BSMI - ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

Dịch vụ đánh giá chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm theo yêu cầu của Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI)
 

BSMI là Cục tiêu chuẩn, đo lường và giám định thuộc Bộ Kinh tế của Đài Loan. Tại Đài Loan, chính phủ đưa ra các luật định nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm lưu hành tại thị trường Đài Loan phải đáp ứng các yêu cầu về An toàn, sức khỏe, hướng đến bảo vệ môi trường và đáp ứng các yêu cầu/ tiêu chuẩn kỹ thuật đối với một số sản phẩm đặc thù. Mục đích của việc đưa ra các luật định này cũng nhằm để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và khuyến khích sự phát triển kinh tế bền vững.

Chứng nhận sự phù hợp theo tiêu chuẩn quy định bởi BSMI là một yêu cầu bắt buộc đối với một số các sản phẩm nhập khẩu và thương mại tại thị trường Đài Loan. Vui lòng tham khảo danh mục các sản phẩm thuộc đối tượng chứng nhận BSMI sau đây:

Văn phòng phẩm Hàng may mặc
Vỏ xe Vật liệu xây dựng
Đồ bảo hộ Sản phẩm điện tử
Các sản phẩm dùng cho trẻ em (tấm chắn bảo vệ
dùng trong giường ngủ, dụng cụ tập đi cho bé…)
Túi xách, túi du lịch và vali 
Tấm chắn bảo vệ mắt Sản phẩm từ nhựa
Gỗ Sản phẩm hóa chất
Xe gắn máy  
   

Quy trình để đạt được chứng nhận BSMI

​​​​​Để được chứng nhận sự phù hợp theo tiêu chuẩn quy định bởi BSMI, các công ty sẽ cần trải qua cuộc đánh giá xem xét điều kiện quản lý và sản xuất sản phẩm theo một số các yêu cầu chung về chất lượng (cuộc đánh giá này có thể được tiến hành kết hợp với cuộc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015). Sau đó, hồ sơ đánh giá sẽ được gởi đến văn phòng của Cục tiêu chuẩn, đo lường và giám định BSMI để được phê duyệt và cấp chứng nhận sự phù hợp.

Giấy chứng nhận sự phù hợp sẽ có hiệu lực trong vòng 3 năm và các công ty sẽ cần tiến hành đánh giá kiểm tra định kỳ hàng năm để duy trì tính hiệu lực của sự phù hợp.  Ngoài ra, việc đánh giá chứng nhận này phải được thực hiện bởi một tổ chức có sự thừa nhận bởi BSMI.

Tại sao chứng nhận sự phù hợp theo tiêu chuẩn quy định bởi BSMI lại quan trọng?

Dấu chứng nhận BSMI là một yêu cầu bắt buộc và nếu không có dấu chứng nhận này, quý công ty không thể xuất khẩu hàng hóa hợp pháp vào thị trường Đài Loan.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM 

TẠI ĐÂY