BSMI

BSMI - ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

 Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm theo yêu cầu của Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI)

BSMI là Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan. Tại Đài Loan, chính phủ đưa ra luật để đảm bảo các sản phẩm lưu thông trên thị trường Đài Loan phải đáp ứng các yêu cầu về An toàn, sức khỏe, bảo vệ môi trường và đáp ứng các yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật đối với một số sản phẩm cụ thể. Mục đích của việc đưa ra các luật này cũng nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và khuyến khích phát triển kinh tế bền vững.

Chứng nhận sự phù hợp do BSMI đặt ra là yêu cầu bắt buộc đối với một số sản phẩm nhập khẩu và thương mại tại thị trường Đài Loan. Vui lòng tham khảo danh sách các sản phẩm được chứng nhận BSMI sau:

Văn phòng phẩm

Hàng may mặc

Lốp xe

Vật liệu xây dựng 

Đồ bảo hộ

Sản phẩm điện tử

Sản phẩm dành cho trẻ em (tấm chắn bảo vệ dùng trên giường, xe tập đi ...)

Túi xách, túi du lịch và vali

Tấm che mắt

Sản phẩm từ nhựa

Gỗ 

Sản phẩm hóa chất

Xe máy

 
   

QUY TRÌNH NHẬN CHỨNG CHỈ BSMI

Để được chứng nhận là phù hợp với các tiêu chuẩn do BSMI quy định, các công ty cần phải trải qua một cuộc đánh giá xem xét các điều kiện quản lý và sản xuất của sản phẩm theo một số yêu cầu chất lượng chung. Việc này có thể được tiến hành cùng với việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015. Sau đó, hồ sơ đánh giá sẽ được gửi đến văn phòng Cục Tiêu chuẩn Đo lường và Giám định (BSMI) để phê duyệt và chứng nhận sự phù hợp.

Giấy chứng nhận Hợp chuẩn sẽ có hiệu lực trong 3 năm và các công ty sẽ cần phải thực hiện đánh giá kiểm tra định kỳ hàng năm để duy trì hiệu lực của sự phù hợp. Ngoài ra, việc đánh giá chứng nhận này phải được thực hiện bởi một tổ chức được BSMI công nhận.

TẠI SAO CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP CỦA BSMI LÀ QUAN TRỌNG?

Dấu chứng nhận BSMI là yêu cầu bắt buộc và nếu không có dấu này, công ty của bạn không thể xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Đài Loan một cách hợp pháp.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

LIÊN HỆ