INDUSTRY-SPECIFIC TRAINING

ĐÀO TẠO CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỤ THỂ
 

Trong tất cả các ngành, việc đạt được mức hiệu suất và mức độ tuân thủ cao nhất đòi hỏi sự hợp tác của nhân viên trong các tổ chức, từ trên xuống dưới, ở cấp địa phương và toàn cầu. Nhiều lựa chọn và nguồn lực đào tạo của Bureau Veritas cho phép bạn trang bị cho nhân viên của mình những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để đảm nhận nhiệm vụ.

Đảm bảo rằng các nhóm của bạn được trang bị các kỹ năng và kiến ​​thức để đối phó với những thách thức này với bộ giải pháp đào tạo của Bureau Veritas Việt Nam cho các ngành như Ô tô, An ninh mạng, Phòng thí nghiệm, Hệ thống quản lý thiết bị y tế, Rủi ro và Phòng ngừa.

NGÀNH Ô TÔ - ĐÀO TẠO IATF 16949

Nhân viên trong các tổ chức của nhà cung cấp phụ tùng ô tô phải hiểu cách triển khai và bảo trì IATF 16949. Bureau Veritas Việt Nam cung cấp một loạt các giải pháp đào tạo kỹ thuật số và lớp học IATF 16949 do chuyên gia dẫn dắt — từ các khóa học nhập môn đến đánh giá viên nội bộ — để giúp bạn đảm bảo rằng các nhóm của mình có khả năng lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng Ô tô theo IATF 16949.

 • Khóa đào tạo Phương pháp chung thiết lập hệ thống tài liệu IATF 16949: 2016

 • khóa đào tạo IATF 16949: 2016 -Phương pháp triển khai chung cho 01 công cụ
 • Khóa đào tạo Phương pháp chung cho đánh viên nội bộ IATF 16949: 2016
 • Khóa đào tạo nâng cao nhận thức và đánh giá viên nội bộ IATF 16949: 2016
 • Khóa đào tạo Phương pháp triển khai chung cho 05 Công cụ cốt lõi IATF 16949: 2016

ĐÀO TẠO BẢO VỆ DỮ LIỆU & AN NINH MẠNG

Danh mục đầu tư của Bureau Veritas Việt Nam bao gồm các khóa học từ các nguyên tắc cơ bản về quản lý rủi ro đến đào tạo nâng cao và các công cụ để thực hiện đánh giá nội bộ. Với chương trình đào tạo của Bureau Veritas Việt Nam, bạn đảm bảo rằng các nhóm của mình hiểu và sẵn sàng thực hiện, đánh giá và cải thiện Hệ thống bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng

 • Khóa đào tạo nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý thông tin cá nhân
 • Đào tạo nâng cao nhận thức ISO 28001 - Hệ thống quản lý an ninh cho chuỗi cung ứng
 • Đào tạo Nhận thức và Đánh giá Nội bộ ISO / IEC 27001: 2013 - Quản lý an toàn thông tin
 • Khóa đào tạo nâng cao nhận thức về ISO / IEC 27701: 2019 - Quản lý quyền riêng tư của dữ liệu
 • Khóa đào tạo Phương pháp chung thiết lập hệ thống tài liệu TL 9000
 • Khóa đào tạo nhận thức về hệ thống CMMi
 • Khóa đào tạo Phương pháp chung thiết lập hệ thống tài liệu CMMi
 • Đào tạo nâng cao nhận thức ISO / IEC 20000 - Hệ thống quản lý dịch vụ CNTT
 • Chứng nhận ISMS- ISO 27001: 2013 - Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng được CQI-IRCA công nhận

GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO PHÒNG THÍ NGHIỆM

Hợp tác với Bureau Veritas cung cấp một giải pháp có thể mở rộng được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của bạn và chuẩn bị cho các phòng thí nghiệm thành công lâu dài.

 • Khóa đào tạo về Nhận thức và Đánh giá nội bộ ISO 17025: 2017
 • Khóa đào tạo về độ không đảm bảo đo
 • Khóa đào tạo thẩm định phương pháp
 • ISO / IEC 17065: 2012 Khóa đào tạo về nhận thức và đánh giá viên nội bộ
 • ISO / IEC 17020: 2012 Khóa đào tạo về nhận thức và đánh giá nội bộ

ĐÀO TẠO HỆ THỐNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ Y TẾ

QUẢN LÝ RỦI RO VÀ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CHỐNG HỐI LỘ

Bureau Veritas Việt Nam cung cấp các khóa đào tạo và hội thảo trong lớp học, bao gồm khóa học Làm chủ cho các nhà quản lý rủi ro và một khóa học nhiều ngày để đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 31000 cũng như ISO 37001.

 • Đào tạo Nhận thức ISO 31000 - Hệ thống Quản lý Rủi ro
 • ISO 37001: 2016 Khóa đào tạo Nhận thức về hệ thống quản lý chống hối lộ