DỊCH VỤ CHÍNH PHỦ

DỊCH VỤ CHÍNH PHỦ
& THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

DỊCH VỤ CHÍNH PHỦ:  CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA
Bureau Veritas hỗ trợ các Chính phủ bằng cách đem đến các dịch vụ hiệu quả và bảo vệ quyền lợi công dân

CÁC HIỆU QUẢ TỐI ƯU CỦA DỊCH VỤ CHÍNH PHỦ

THÁCH THỨC CỦA BẠN

Hoạt động nhập khẩu luôn đóng vai trò then chốt đối với nền kinh tế các quốc gia, do vậy, trách nhiệm của Nhà nước phải kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu để bảo vệ công dân. Trong tiến trình toàn cầu hóa hiện nay, các cơ quan Nhà nước cần có giải pháp để có hoạt động thương mại minh bạch và rút ngắn thời gian thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa.

CÁCH THỨC HỖ TRỢ TỪ CHÚNG TÔI

Bureau Veritas hợp tác với Chính Phủ về để kiểm soát nhập khẩu, bảo vệ công dân các quốc gia. Chúng tôi đem đếm các chuỗi dịch vụ gia tăng được kỹ thuật số hóa nhằm gia tăng tính hiệu quả trong quản lý.

  • Bảo vệ quyền lợi tiêu dùng của công dân
    Bureau Veritas đã được tín nhiệm tại nhiều quốc gia về chương trình Đánh giá sự phù hợp, đánh giá hàng hóa tại các nước xuất khẩu, và phát hành chứng thư sự phù hợp cho các nhà Xuất khẩu. Với tiêu chí: đảm bảo các hàng hóa đạt chuẩn mới được xuất khẩu đến các Quốc gia mà chúng tôi đang cung cấp dịch vụ Chính Phủ.
  • Hệ thống hải quan hiệu quả
    Bureau Veritas là đơn vị dẫn đầu trong việc xây dựng và  chuyển giao Hải Quan Một cửa. Ứng dụng hệ thống hải quan điện tử đẩy nhanh thời gian thông quan hàng hóa, thúc đẩy thương mại. Hệ thống này cho phép các thương gia truy cập thông tin bằng pháp nhân chính mình và thực hiện toàn bộ các yêu cầu luật định về hoạt động xuất khẩu – nhập khẩu.
  • Cải thiện thu thuế nhập khẩu
    Việc sử dụng máy X-ray trong quá trình kiểm tra hàng hóa nhập khẩu giúp hải quan các nước kiểm soát thực trạng, số lượng hàng hóa theo tờ khai khai hải quan. Chúng tôi  đêm đến các thiết bị, vận hàng và chuyển giao giúp cho các quốc gia  tăng nguồn thu thuế cũng như hạn chế các hoạt động nhập khẩu bất hợp pháp

Danh sách các quốc gia nơi BUREAU Veritas được chính quyền địa phương chỉ định để thúc đẩy chương trình đánh giá sự phù hợp                  

Tìm hiểu chi tiết tại đây

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI