TECHNICAL DUE DILIGENCE

DỊCH VỤ

ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT – TDD

Đảm bảo tối đa hóa giá trị tài sản. Kiểm soát và đẩy nhanh quá trình giao dịch.

Trong xây dựng và bất động sản, hầu hết các công trình sẽ bị khấu hao hoặc xuất hiện những khiếm khuyết, lỗi kỹ thuật ảnh hưởng đến giá trị tài sản trong ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Là chủ sở hữu, đơn vị điều hành hoặc nhà đầu tư, doanh nghiệp cần biết rõ những mối nguy hại và các phương pháp để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra trước khi quyết định đầu tư tài chính vào các dự án xây dựng (greenfield or brownfield).

Đánh giá kỹ thuật chuyên sâu (Technical Due Diligence -TDD) được thực hiện bởi đội ngũ kỹ sư chuyên sâu sẽ đánh giá phân tích các rủi ro kỹ thuật từ khâu thẩm tra thiết kế, đánh giá an toàn công trình, hiệu suất, công năng sử dụng,đánh giá thiết bị vận hành…. Qua đó đưa ra các giải pháp cải thiện cũng như ước tính chi phí cải tạo đáp ứng mục đích sử dụng của chủ đầu tư.

Thẩm định chuyên sâu về kỹ thuật là một bước cực kì quan trọng để giảm thiểu những rủi ro trước khi chuyển nhượng, tái cơ cấu, sáp nhập, mua lại (M&A) quyền quản lý một công trình bất động sản.

HIỂU RỦI RO VỀ KỸ THUẬT, TÀI CHÍNH, PHÁP LUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI VÀ CHIẾN LƯỢC GIẢM THIỂU RỦI RO

Sử dụng dịch vụ thẩm định kỹ thuật của Bureau Veritas Việt Nam để:

 • Đánh giá các yếu tố liên quan đến an toàn kỹ thuật của  công trình
 • Quản lý, kiểm soát truyền thông trước và sau giao dịch 
 • Dự đoán các câu hỏi hoặc mối quan tâm của các bên liên quan trong quá trình đàm phán
 • Tối ưu hóa kế hoạch và giá trị tài sản & vốn chủ sở hữu

Từ đó, Bureau Veritas Việt Nam sẽ hỗ trợ doanh nghiệp:

 • Ước tính chi phí cải tạo, vận hành, bảo trì của công trình
 • Đánh giá sơ bộ tiềm năng phát triển của công trình
 • Ước lượng chi phí chuyển nhượng
 • Tạo cơ sở đàm phán giá trị chuyển nhượng

Quy trình đánh giá kỹ thuật (TECHNICAL DUE DILIGENCE) của Bureau veritas

 • Thẩm tra thiết kế: Xác định các thay đổi thực tế (nếu có) so với thiết kế ban đầu
 • Phân tích các yếu tố kỹ thuật: Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế. Đánh giá độ kiên cố công trình, an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn điện
 • Đánh giá kiến trúc và thẩm mỹ công trình: Tình trạng ngoại thất, ảnh hưởng của điều kiện thời tiết đến công trình (bong tróc sơn, hoen rỉ, chống thấm …)
 • Đánh giá hiệu suất, công năng công trình sau chuyển nhượng: Khả năng chịu lực của kết cấu, khả năng cải tao, duy tu, bảo trì, nâng cấp
 • Đánh giá các thiết bị vận hành công trình: Thang máy, hệ thống thông gió và điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy, hệ thống  thoát hiểm, hệ thống xử lý nước … và phân tích các điều kiện bảo trì và bảo dưỡng
 • Đánh giá môi trường: Đánh giá rủi ro từ tác động của môi trường, rủi ro ô nhiễm, đo lường mức độ ô nhiễm đất, nước, không khí, phân tích rủi ro lũ lụt, rủi ro địa chấn …
 • Định lượng chi phí: Ước lượng chi phí cải tạo, nâng cấp, chi phí chuyển nhượng công trình