THÔNG CÁO PHÁP LÝ

NHÀ XUẤT BẢN

Trang web www.bureauveritas.vn, được xuất bản bởi công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam được đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh, mã số đăng ký của Việt Nam theo số 2130772615, với văn phòng đăng ký tại Tầng 4-5, Tòa nhà Skygate, 36-38 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam và có mã số thuế là 0100774617.

Điện thoại: +84 (28) 3812 2196

Fax: +84 (28) 3812 7038

Email: contact.vn@bureauveritas.com

Giám đốc xuất bản: Quản lý tuân thủ

LƯU TRỮ TRANG WEB

Trang web được lưu trữ bởi Acquia trên Amazon Web Services Ireland Limited - One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4

Điện thoại: +33 (0) 1 55 24 70 00