THÔNG CÁO PHÁP LÝ

Nhà xuất bản: trang web www.bureauveritas.vn, được xuất bản bởi công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam được đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh, mã số đăng ký của Việt Nam theo số 2130772615, với văn phòng đăng ký tại 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Mình, Việt Nam và có mã số thuế là 0100774617.


Điện thoại: +84 (28) 3812 2196


Fax: +84 (28) 3812 7038


Email: contact.vn@bureauveritas.com


Giám đốc xuất bản: Quản lý tuân thủ


Lưu trữ trang web: Trang web được lưu trữ bởi Acquia trên Amazon Web Services Ireland Limited - One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4


Điện thoại: +33 (0) 1 55 24 70 00