SHAPING A WORLD OF TRUST

Tìm hiểu thêm
mr  dung
Dũng
Trịnh Tuấn

VN Country Chief

Bureau Veritas

Khởi đầu với vị trí giám định viên hàng hải, tôi đã trải qua nhiều các vị trí chủ chốt trong Bureau Veritas Việt Nam như Trưởng phòng Chứng nhận, kế đó là trưởng phòng Công Nghiệp, và hiện tại, đang giữ chức vụ Tổng giám đốc của Bureau Veritas I&F Việt Nam. Mỗi chặng đường đều góp phần to lớn vào quá trình trưởng thành của bản thân và tôi mong rằng, với vị trí tôi đang nắm giữ, tôi mong nhận được sự hỗ trợ từ các bạn để có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, đưa Bureau Veritas Việt Nam lên tầm cao mới. Tôi thật sự mong rằng Bureau Veritas sẽ tiếp tục cải thiện một xã hội tốt đẹp hơn từ những hoạt động của mình. Tôi tự hào việc chúng tôi luôn để lại dấu ấn trong từng bước đi. Chúng tôi tự hào về nhân viên của chúng tôi cũng như tài năng của mình.
  • RT @DidierMichaudDa: So happy to see today, in Hubei Province, pictures of our BV colleagues... back and safe, in laboratories, working on…

  • Drone: round n°2 with a water tank inspection💦. The drone provided rapid and secure access to the equipment in order to return it to service after a low standstill. 𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 on how they revolutionize the inspection profession: 👉https://t.co/hvEF3iPPTT

  • 1 in 3 people globally don't have access to safe drinking water, according to @UNICEF. By supporting utility providers to effectively manage and deliver cost-efficient, safe water to consumers, Bureau Veritas contributes to a better quality of life. #ShapingaWorldofTrust #BtoBtoS