Image
MARINE

HÀNG HẢI & NGOÀI KHƠI

MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU 

Là một trong những hiệp hội phân loại hàng đầu thế giới, Bureau Veritas cung cấp cho khách hàng của chúng tôi sự hỗ trợ, kiến ​​thức chuyên môn và kiến ​​thức chuyên sâu mà họ cần.

Các kỹ sư hàng hải, kiến ​​trúc sư hải quân, nhà khoa học, nhà toán học và các chuyên gia về kết cấu và vật liệu của chúng tôi là những chuyên gia trong các lĩnh vực mà khách hàng lựa chọn. 

Điều gắn kết họ lại với nhau là kiến ​​thức sâu rộng về các ngành công nghiệp Hàng hải và Ngoài khơi.

2,650    Chuyên gia Hàng Hải & Ngoài Khơi                    
190Năm phục vụ
140Quốc gia đang hoạt động

KHÁM PHÁ THÊM CÁC DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ ngoài khơi CỦA CHÚNG TÔI