Image
marine

DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI

Là tổ chức phân cấp hàng đầu thế giới, Bureau Veritas làm việc để giảm thiểu rủi ro. Mạng lưới chuyên gia toàn cầu của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để hỗ trợ khách hàng giữ được sự tuân thủ, bảo vệ thủy thủ đoàn và tài sản của họ cũng như cải thiện hoạt động môi trường.

Chúng tôi phát triển liên tục với ngành, phát triển các Quy phạm và công cụ mới để hỗ trợ việc đổi mới và tăng hiệu suất hoạt động. Ngoài phân cấp, công ty con của chúng tôi Bureau Veritas Solutions - Marine and Offshore cung cấp một loạt các dịch vụ giá trị gia tăng cho chủ sở hữu, nhà khai thác và công ty bảo hiểm. Các dịch vụ này giúp khách hàng giải quyết các rủi ro hoặc thách thức cụ thể, từ việc tuân thủ các quy định mới về môi trường đến tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của tài sản.

KHÁM PHÁ CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI 

ĐỐI TÁC CỦA BẠN TRONG NGÀNH HÀNG HẢI

NHẬN BÁO GIÁ MIỄN PHÍ CHO GIẢI PHÁP HÀNG HẢI CỦA CHÚNG TÔI

NHẬN BÁO GIÁ MIỄN PHÍ