Project Management

DỊCH VỤ

Quản lý dự án

Giúp lập kế hoạch và thực hiện các dự án để đáp ứng thành công các mục tiêu về chất lượng, thời gian và ngân sách.

Khi các dự án có vốn đầu tư lớn ngày càng trở nên phức tạp và rủi ro, để đảm bảo các nghĩa vụ pháp lý, tiến độ, các ràng buộc về chi phí và nguồn lực, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị quản lý dự án phải mang đến sự hiệu quả, có độ tin cậy cao.

Để tối đa hóa thành công của dự án, điều quan trọng là phải xác định và khắc phục sớm nhất các vấn đề tiềm ẩn về chất lượng và an toàn. Thông qua đó doanh nghiệp sẽ giảm thiểu rủi ro trễ kế hoạch, vượt chi phí hoặc khiếu nại, từ khâu thiết kế, hợp đồng đến kiểm tra hoàn thiện và vận hành.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Dịch vụ Quản lý dự án của Bureau Veritas Việt Nam tập hợp đầy đủ các dịch vụ. Chuyên gia quản lý dự án của chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp và các bên liên quan khác nhau để triển khai và đảm bảo việc xây dựng dự án đúng thời hạn, ngân sách và theo thông số kỹ thuật.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp lời khuyên chuyên môn độc lập và chuyên môn kỹ thuật để giúp doanh nghiệp giám sát hiệu quả hoạt động của nhà thầu. Đây là điều cực kì quan trọng để duy trì kiểm soát thời gian, chi phí, chất lượng và an toàn trong suốt thời gian xây dựng dự án. 

NHỮNG LỢI ÍCH CHÍNH

  • Kiến thức địa phương sâu rộng trên quy mô quốc gia
  • Cảnh báo về các vấn đề tiềm ẩn hoặc sự chậm trễ
  • Các giải pháp hiệu quả, tiết kiệm chi phí và nhanh chóng
  • Giám sát và giải quyết vấn đề bằng các phương pháp tối ưu
  • Tôn trọng các mục tiêu về thời gian và ngân sách
  • Đáp ứng các thông số kỹ thuật và chất lượng yêu cầu