ELECTRICAL SAFETY ASSESSMENT

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ

AN TOÀN ĐIỆN 

An toàn điện rất quan trọng đối với bất kỳ người sử dụng lao động nào, không chỉ để đáp ứng luật pháp mà còn để giảm rủi ro liên quan tới an toàn lao động.

Với việc các doanh nghiệp đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng và áp lực thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, việc đạt được sự tuân thủ và đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất liên quan đến việc lắp đặt điện có thể ngăn ngừa thương tích hoặc tử vong. Điều này giảm nguy cơ thiệt hại cho các tòa nhà, cải thiện sự gắn kết giữa các nhân viên và giảm chi phí, bằng cách giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động để bảo trì và sửa. Trong nhiều trường hợp, nó cũng đạt được nhiều lợi ích về phí bảo hiểm.

những lợi ích chính 

  • Có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực điện
  • Kiểm tra và thử nghiệm hệ thống dây điện
  • Đánh giá rủi ro của việc lắp đặt điện
  • Bản vẽ, tìm dấu vết, ghi nhãn và lịch trình lắp đặt điện
  • Khảo sát nhiệt học
  • Kiểm tra an toàn điện