MISSION

SỨ MỆNH/ MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TÔI

ĐỊNH HÌNH MỘT THẾ GIỚI CỦA LÒNG TIN BẰNG CÁCH ĐẢM BẢO TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

Nhờ chuyên môn không giới hạn, tính độc lập và sự hiện diện trên toàn thế giới, chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình bằng cách quản lý các rủi ro về chất lượng, an toàn, sức khỏe và tính bền vững, vì lợi ích của toàn xã hội.

MICHAUD-DANIEL
DIDIER
MICHAUD-DANIEL

Chủ Tịch

Tập Đoàn Bureau Veritas

Bureau Veritas là một công ty cung cấp dịch vụ từ Doanh nghiệp đến Doanh nghiệp đến Xã hội góp phần chuyển đổi tích cực thế giới mà chúng ta đang sống. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ để giải quyết những thách thức quan trọng của khách hàng và liên kết những thách thức này với những khát vọng của xã hội. Chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ danh tiếng của các công ty, hỗ trợ khách hàng trong hành trình dài xây dựng niềm tin.

TUYÊN NGÔN

Bureau Veritas Manifesto EN

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI Ở VIỆT NAM

Kể từ khi thành lập vào năm 1998, tên của chúng tôi (BV và BVQI) đã nổi tiếng cùng đảm bảo về chất lượng, an toàn sức khỏe và môi trường. Chúng tôi tự hào là đã tham gia một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của Việt Nam bằng việc xây dựng lòng tin từ bên ngoài vào Việt Nam cũng như của Việt Nam ra thế giới. Cùng với cải tiến thường xuyên và liên tục đổi mới dịch vụ của mình, toàn thể nhân viên BV Việt Nam cam kết Cung cấp thông tin chính xác để thúc đẩy nhiều hơn nữa các giao dịch thương mại & hoạt động xã hội với sự tin cậy nhằm làm cho Môi trường cũng như Cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn!