MISSION

SỨ MỆNH/ MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TÔI

ĐỊNH HÌNH MỘT THẾ GIỚI CỦA LÒNG TIN BẰNG CÁCH ĐẢM BẢO TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

Nhờ chuyên môn không giới hạn, tính độc lập và sự hiện diện trên toàn thế giới, chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình bằng cách quản lý các rủi ro về chất lượng, an toàn, sức khỏe và tính bền vững, vì lợi ích của toàn xã hội.

Image
HINDA GHARBI
HINDA
GHARBI

Chủ Tịch

Tập Đoàn Bureau Veritas

Bureau Veritas là một công ty cung cấp dịch vụ từ Doanh nghiệp đến Doanh nghiệp đến Xã hội góp phần chuyển đổi tích cực thế giới mà chúng ta đang sống. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ để giải quyết những thách thức quan trọng của khách hàng và liên kết những thách thức này với những khát vọng của xã hội. Chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ danh tiếng của các công ty, hỗ trợ khách hàng trong hành trình dài xây dựng niềm tin.

TUYÊN NGÔN

SỰ TIN TƯỞNG là cơ sở hình thành sợi dây liên kết giữa các cá nhân, doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành.

Trong bối cảnh thế giới không ngừng thay đổi và phát triển, mối liên hệ mật thiết này không còn đơn thuần là như vậy nữa. 

Các cá nhân, người tiêu dùng đều đang tìm kiếm những thông tin đã được kiểm chứng về các hoạt động sản xuất, phát triển, và cung cấp hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp hiện nay. Những người đưa ra quyết định trong các doanh nghiệp đối mặt với những thách thức liên quan đến các vấn đề về trách nhiệm xã hội CSR nhằm duy trì tính cạnh tranh bền vững.  

Tại Bureau Veritas, chúng tôi giúp các tổ chức vận hành và đổi mới phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy kết quả hoạt động động tốt hơn. Nhờ vào đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu, chúng tôi hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp thông qua hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, rủi to trong tiến trình phát triển bền vững, vì lợi ích của cộng đồng và xã hội.

Với tư cách là một Công ty phục vụ cho Doanh nghiệp và hướng đến Xã hội, chúng tôi niềm tin nên được vun đắp từ chính những hoạt động thiết thực có trách nhiệm ngay từ hôm nay

Bên cạnh chuyên môn trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận, chúng tôi tạo nên những ảnh hướng tích cực đến cộng đồng. 

Từ năm 1828, chúng tôi đã thực hiện dưới danh nghĩa là những người kiến tạo niềm tin giữa các doanh nghiệp, chính phủ, xã hội, và cả những người bảo đảm độc lập, khách quan cho phát ngôn của khách hàng. 

Chúng tôi đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ uy tín của các doanh nghiệp, hỗ trợ họ kiến tạo niềm tin cho những giá trị về sau. 

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI: Định hình một Thế giới của lòng tin thông qua sự bảo đảm về trách nhiệm trong hoạt động của doanh nghiệp.

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI Ở VIỆT NAM

Kể từ khi thành lập vào năm 1998, tên của chúng tôi (BV và BVQI) đã nổi tiếng cùng đảm bảo về chất lượng, an toàn sức khỏe và môi trường. Chúng tôi tự hào là đã tham gia một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của Việt Nam bằng việc xây dựng lòng tin từ bên ngoài vào Việt Nam cũng như của Việt Nam ra thế giới. Cùng với cải tiến thường xuyên và liên tục đổi mới dịch vụ của mình, toàn thể nhân viên BV Việt Nam cam kết Cung cấp thông tin chính xác để thúc đẩy nhiều hơn nữa các giao dịch thương mại & hoạt động xã hội với sự tin cậy nhằm làm cho Môi trường cũng như Cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn!