Image
trach nhiem xa hoi

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI &

SỰ BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP

Chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn quản lý rủi ro cho môi trường và xã hội

Bureau Veritas là một công ty dịch vụ “Từ Doanh nghiệp với Doanh nghiệp đến Xã hội”. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo dựng niềm tin giữa các doanh nghiệp, cơ quan công quyền và người tiêu dùng. Với tư cách là công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ đánh giá và chứng nhận, chúng tôi hỗ trợ 400.000 khách hàng hoạt động đạt hiệu quả hơn, bài bản hơn và đáng tin cậy hơn trong hành trình hướng tới doanh nghiệp bền vững và một thế giới bền vững hơn.

Các dịch vụ về Trách nhiệm và Sự Bền Vững của Doanh Nghiệp là một phần của Dòng Dịch vụ & Giải pháp Xanh của chúng tôi, qua đó chúng tôi trao quyền cho các tổ chức - cả cá nhân và cộng đồng - thực hiện, đo lường và đạt được các mục tiêu bền vững của họ.

Với chuyên môn của chúng tôi, khách hàng có thể chứng minh một cách đo lường tác động của các hành động ESG qua việc theo dõi, hiển thị và đáng tin cậy. Bằng cách mang lại sự minh bạch, chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận để bảo vệ thương hiệu và danh tiếng của khách hàng.

TÌM HIỂU CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN BỞI CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI