năng lượng

DỊCH VỤ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG 

Cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và thể hiện cam kết của bạn đối với sự bền vững

Dịch vụ năng lượng dựa trên Quy định pháp luật của chúng tôi cung cấp nhiều hơn là sự tuân thủ. Chúng tôi cung cấp các giải pháp quản lý và chứng nhận năng lượng có thể cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và thể hiện cam kết của bạn đối với sự bền vững.


Bureau Veritas với nhiều năm kinh nghiệm với sự hiểu biết sâu sắc về các Quy định pháp luật về năng lượng mới nhất và thực tiễn tốt nhất, đặc biệt là Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001, để họ có thể đánh giá độc lập các yêu cầu của bạn và tăng giá trị cho kinh doanh của bạn.

CÁC DỊCH VỤ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI