50k1

ISO 50001 -
HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG 

THỂ HIỆN CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP VỀ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÔNG QUA TIÊU CHUẨN ISO 50001

THÁCH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP

Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001: 2018 là tiêu chuẩn quốc tế được triển khai bởi ủy ban ISO và tiêu chuẩn này nhằm cung cấp các quy định về quản lý năng lượng hiệu quả và được công nhận rộng rãi toàn cầu.
Đối mặt với các yêu cầu ngày càng tăng của Khách hàng và quy định pháp luật, việc triển khai hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 là phương pháp hiệu quả nhất để đạt được sự cải tiến liên tục về hiệu quả quản lý các chỉ số năng lượng. Hiện nay, tiêu chuẩn ISO 50001 được xem là một lợi thế chiến lược cho bất kỳ tổ chức nào mong muốn kiểm soát tiêu thụ năng lượng hiệu quả và cải thiện các quá trình hoạt động.
Tiêu chuẩn này là thành quả của sự đóng góp chuyên môn từ các chuyên gia quản lý năng lượng ở hơn 60 quốc gia và đang được các tổ chức thuộc mọi quy mô trong nhóm doanh nghiệp quốc hữu và tư nhân cùng áp dụng. Người ta ước tính rằng tiêu chuẩn này có thể giúp giảm hiệu quả tới 60% mức sử dụng năng lượng của thế giới.

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP BẰNG CÁCH NÀO

Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp từ giai đoạn triển khai hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001, bao gồm các phân tích hiện trạng ban đầu của doanh nghiệp, thực hiện dịch vụ đánh giá tổng quan trước chứng nhận. Chúng tôi dành thời gian để tìm hiểu về yêu cầu của doanh nghiệp nhằm đảm bảo rằng các dịch vụ chúng tôi cung cấp phù hợp với tổ chức và hoạt động của từng doanh nghiệp.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM:

 • Phân tích thực trạng hiện tại của doanh nghiệp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001, bao gồm xem xét hệ thống quản lý hiện tại, xem xét việc sử dụng năng lượng và đánh giá sự tuân thủ
 • Triển khai hệ thống quản lý môi trường
 • Các phương án đào tạo
 • Hỗ trợ tiếp cận và triển khai hệ thống quản lý năng lượng
 • Theo dõi tiến độ so với kế hoạch hành động đã thỏa thuận
 • Kiểm chứng các hoạt động đã triển khai
 • Đánh giá trước chứng nhận

LỢI ÍCH

 • Cung cấp một khuôn khổ các quy định để thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp
 • Giảm chi phí liên quan đến năng lượng và cải thiện khả năng cạnh tranh
 • Giám sát và giảm tác động môi trường để đáp ứng các mục tiêu giảm thiểu tiêu hao năng lượng của chính phủ
 • Tuân thủ các chương trình hiệu quả năng lượng bắt buộc hoặc luật giảm phát thải GHG
 • Có thể được tích hợp với các hệ thống quản lý khác như môi trường và sức khỏe và an toàn
 • Nâng cao nhận thức về tiêu thụ năng lượng trong đội ngũ nhân viên
 • Bureau Veritas là tổ chức tiên phong trong việc thực hiện và chứng nhận tiêu chuẩn ISO 50001 - chúng tôi đã cung cấp chứng chỉ ISO 50001 đầu tiên trên thế giới vào năm 2011
 • Đội ngũ chuyên gia với kiến thức sâu rộng về các quy trình kỹ thuật liên quan đến năng lượng, cũng như giàu kinh nghiệm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng các hệ thống quản lý
 • Chúng tôi có thể đề xuất các phương pháp phù hợp với yêu cầu của từng doanh nghiệp
   

GỬI YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 50001 CỦA BẠN

TẠI ĐÂY