Industrial Services

Dịch vụ công nghiệp

Cung cấp cho khách hàng các đánh giá theo đúng tiêu chuẩn đối với thiết bị, tài sản trong suốt vòng đời của các công trình công nghiệp.

CÁCH CHÚNG TÔI HỖ TRỢ BẠN

Nhờ sự hiện diện mạnh mẽ và đặc trưng trong suốt vòng đời của một tài sản, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hướng đến giải pháp, có giá trị gia tăng cho cả dịch vụ ở trên đất liền và ngoài khơi.

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI ĐỒNG HÀNH TRỌN ĐỜI

Giai đoạn tiền dự án: Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng trong quá trình cấp phép, phân tích rủi ro, đánh giá thiết kế và chứng nhận. Chúng tôi xác định và giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất một cách hợp lý, đảm bảo dự án tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn.

Đảm bảo Chất lượng / Kiểm soát Chất lượng (QA/QC): Mạng lưới các chuyên gia dịch vụ QA/QC giàu kinh nghiệm của chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong suốt giai đoạn  xây dựng để đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định nghiêm ngặt đối với các linh kiện và thiết bị.

Giải pháp OPEX cho các hoạt động: Bureau Veritas cung cấp một giải pháp toàn diện để tối ưu hóa OPEX. Với tư cách là một đối tác lâu dài, chúng tôi hợp tác với bạn ngay từ khi bắt đầu dự án và thực hiện cho đến khi hoàn thành.

Ngừng hoạt động: Chúng tôi giúp khách hàng đạt được quá trình ngừng hoạt động hoàn toàn theo các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất đồng thời kiểm soát chi phí.