iso

CHỨNG NHẬN VỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG QHSE

Chất lượng - Sức khỏe - An toàn - Môi trường 

Các chương trình chứng nhận ISO về Chất lượng, Sức khỏe & An toàn và Môi trường (QHSE) của Bureau Veritas hỗ trợ bạn áp dụng các phương pháp thực hành tốt nhất phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận nhất. Mạng lưới toàn cầu và kỹ năng quản lý dự án mạnh mẽ của chúng tôi cho phép chúng tôi chứng nhận tất cả các hệ thống của bạn trên toàn thế giới theo một loạt các tiêu chuẩn QHSE.

Chủ động hành động giúp bạn thiết lập văn hóa cải tiến liên tục để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. Ưu tiên QHSE cũng nâng cao hình ảnh thương hiệu của bạn và dẫn đến sự hài lòng của khách hàng và nhân viên.

Image
9001

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (ISO 9001)

Quản lý chất lượng chủ động cho phép bạn nâng cao hiệu quả và tăng sự hài lòng của khách hàng. Chứng nhận ISO 9001 là bước đầu tiên quan trọng đối với bất kỳ công ty nào muốn cải thiện quản lý rủi ro.

Tìm hiểu thêm 

Image
45000

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE & AN TOÀN (ISO 45001)

Phòng ngừa bệnh tật và thương tích liên quan đến công việc là phương tiện hiệu quả nhất để quản lý rủi ro của nhân viên, tránh vắng mặt và đạt được sự tuân thủ. Chứng nhận ISO 45001 đặt sức khỏe và an toàn nghề nghiệp vào trọng tâm của doanh nghiệp của bạn, đảm bảo niềm tin của công chúng.

Tìm hiểu thêm

Image
14001

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (ISO 14001)

Việc thực hiện ISO 14001 giúp bạn thiết lập một cách tiếp cận có hệ thống kết hợp các cân nhắc về môi trường vào chiến lược kinh doanh. Chứng nhận thể hiện cam kết về môi trường của bạn đối với khách hàng, nhân viên và các bên liên quan khác.

Tìm hiểu thêm

4,500Chuyên viên đánh giá QHSE toàn cầu
Với chuyên môn kỹ tuật và kinh nghiệm trên 140quốc gia

TIÊU CHUẨN ISO ĐỂ LÀM GÌ?

ISO là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, một tổ chức quốc tế độc lập, phi chính phủ với số lượng thành viên là 164 cơ quan tiêu chuẩn quốc gia. Các tiêu chuẩn ISO đưa ra các thông số kỹ thuật đẳng cấp thế giới cho các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống. Chúng tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế và đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả trên hầu hết các ngành, bao gồm công nghệ, an toàn thực phẩm, vận tải và tính di động.

TÌM HIỂU CHI TIẾT CÁC CHỨNG NHẬN VỀ QUẢN LÝ QHSE