Image
SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN TRONG NƠI LÀM VIỆC

Bảo vệ phúc lợi của nhân viên, khách mời và khách hàng của bạn

Tầm quan trọng của sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc là nghĩa vụ và trách nhiệm đạo đức của công ty trong việc chăm sóc bảo vệ nhân viên.

Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc rất quan trọng vì nó bảo vệ phúc lợi của nhân viên, khách truy cập và khách hàng.

TẦM QUAN TRỌNG VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN TRONG NƠI LÀM VIỆC

Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc ngày càng trở nên quan trọng vì 200 người thiệt mạng mỗi năm vì tai nạn tại nơi làm việc và hơn một triệu người bị thương. Hơn hai triệu người mắc bệnh do hoặc làm tồi tệ hơn bởi công việc của họ.

Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên công ty không chỉ là nghĩa vụ và cách để tăng sự an toàn của nhân viên mà còn giúp cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm.

QUY ĐỊNH & PHÁP LUẬT VỀ SỨC KHỎE & AN TOÀN

Đạo luật Sức khỏe và An toàn tại nơi làm việc áp dụng cho tất cả các chủ lao động, tự làm chủ, hầu hết các văn phòng chính phủ và trong một số trường hợp nói chung.

Đạo luật này làm cho người sử dụng lao động chịu trách nhiệm bảo vệ nhân viên của họ và các thành viên của công chúng bị ảnh hưởng bởi công việc. Nhân viên có trách nhiệm về sức khỏe và an toàn, và trách nhiệm của người sử dụng lao động là phải thông báo cho họ về những trách nhiệm này.

ĐẠT ĐƯỢC TUÂN THỦ VỚI CÁC QUY ĐỊNH VÀ TIÊU CHUẨN VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Môi trường làm việc và môi trường xây dựng là một ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, phúc lợi, tinh thần và năng suất của người sử dụng lao động, hợp đồng và du khách. Các tổ chức ngày càng nhận thức được sự cần thiết phải đáp ứng các thách thức để đảm bảo môi trường và nơi làm việc của họ được an toàn và lành mạnh và họ đáp ứng tất cả các yêu cầu theo luật định.

BUREAU VERITAS - CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE & AN TOÀN TRONG NƠI LÀM VIỆC

Danh mục dịch vụ của Bureau Veritas sẽ hỗ trợ tổ chức của bạn bằng cách đảm bảo bạn luôn tuân thủ các quy định có liên quan, giảm rủi ro kiện tụng, tránh các thủ tục pháp lý tốn kém và tối ưu hóa khoản đầu tư của bạn trong các vấn đề liên quan. Hỗ trợ này cũng sẽ nâng cao hình ảnh công ty của bạn khi bạn thể hiện cam kết của mình đối với các vấn đề về sức khỏe và an toàn.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp đào tạo về sức khỏe, an toàn và môi trường được thiết kế để đáp ứng các quy định cụ thể trong ngành của bạn. Việc đào tạo được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của bạn và đảm bảo rằng bạn có thể đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn an toàn hơn, năng suất hơn và cạnh tranh hơn.

Ngoài các dịch vụ y tế và an toàn tại nơi làm việc, Bureau Veritas là công ty hàng đầu thế giới về thử nghiệm, kiểm tra và chứng nhận (TIC) và chúng tôi có hơn 190 năm kinh nghiệm có nghĩa là chúng tôi cũng có thể hỗ trợ bạn trong các lĩnh vực kinh doanh khác của bạn nếu cần thiết

TÌM HIỂU CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NƠI LÀM VIỆC

NHẬN TƯ VẤN VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN TỪ CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI