amiang

QUẢN LÝ AMIĂNG

Cung cấp tư vấn độc lập và minh bạch về amiăng tại nơi làm việc

DUY TRÌ SỰ TUÂN THỦ VỀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ AMIĂNG VÀ BẢO VỆ CON NGƯỜI

Để hỗ trợ bạn đạt được và duy trì sự tuân thủ, Bureau Veritas cung cấp các dịch vụ như:

 • Khảo sát xây dựng amiăng,
 • Kiểm tra lại hàng năm,
 • Quản lý dự án khắc phục amiăng,
 • Đánh giá rủi ro tại công trình
 • Giám sát không khí amiăng
 • Bốn giai đoạn kiểm tra không khí amiăng,
 • Phân tích mẫu phòng thí nghiệm,
 • Kế hoạch quản lý và đào tạo.

Mạng lưới các phòng thí nghiệm cố định và di động của chúng tôi được UKAS công nhận cho bộ dịch vụ amiăng đầy đủ, bao gồm thử nghiệm và lấy mẫu theo ISO 17025 và khảo sát theo ISO 17020. Là một tư vấn thực sự độc lập không có hiệp hội tài chính để khắc phục hoặc loại bỏ các nhà thầu, bạn có thể yên tâm về của lời khuyên của chúng tôi.

ĐÁNH GIÁ RỦI RO AMIĂNG

Trước khi bắt đầu bất kỳ dự án nào có khả năng làm xáo trộn amiăng, cần tiến hành đánh giá rủi ro. Trong đánh giá rủi ro amiăng, đó là về việc xác định và thiết lập các rủi ro tiềm ẩn và kiểm soát các rủi ro amiăng này.

NHỮNG LỢI ÍCH

 • Hoàn toàn tuân thủ Kiểm soát Quy định về Amiăng 
 • Giảm rủi ro kiện tụng và thủ tục tố tụng tốn kém
 • Hình ảnh công ty được hỗ trợ thông qua cam kết về các vấn đề sức khỏe, an toàn và môi trường
 • Tư vấn độc lập và minh bạch
 • Có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khách hàng với danh mục đầu tư bất động sản lớn
 • Cam kết hợp tác làm việc

BUREAU VERITAS: CHUYÊN GIA TRONG TƯ VẤN, KIỂM TRA AMIĂNG

Bureau Veritas là công ty độc lập hoàn toàn, không có bất kỳ nhà thầu cụ thể nào. Ngay cả trước khi công việc bắt đầu, chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ giám sát các nhà khảo sát amiăng, cũng như hỗ trợ các nghiên cứu khả thi, đánh giá rủi ro và nghiên cứu quản lý.

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI 

NHẬN BÁO GIÁ VỀ DỊCH VỤ QUẢN LÝ AMIĂNG CỦA CHÚNG TÔI

TẠI ĐÂY