hs consultant

DỊCH VỤ TƯ VẤN SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC
 

Chúng tôi giúp bạn đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của bạn, bảo vệ nhân viên, nhà thầu và khách tham quan khỏi những rủi ro 
 

ĐỐI TÁC TƯ VẤN VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỦA BẠN

Nơi làm việc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và năng suất của nhân viên và cả khách tham quan. Các tổ chức ngày càng nhận thức được sự cần thiết phải đảm bảo môi trường và nơi làm việc của họ an toàn và lành mạnh, đáp ứng tất cả các yêu cầu theo luật định. Thông thường điều này đòi hỏi sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn Sức khỏe và An toàn bên ngoài.

NHIỆM VỤ PHÁP LÝ CỦA BẠN LÀ GÌ?

 • Các tổ chức có từ 5 nhân viên trở lên được pháp luật yêu cầu phải có:
 • Một chính sách sức khỏe và an toàn;
 • Tài liệu sắp xếp cho việc tổ chức, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát và đánh giá các Thực hành Sức khỏe và An toàn;
 • Tài liệu đánh giá rủi ro phù hợp và đầy đủ cho tất cả các mối nguy hiểm quan trọng và;
 • Tiếp cận với đơn vị tư vấn Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp có thẩm quyền.

BUREAU VERITAS - CHUYÊN GIA TRONG DỊCH VỤ SỨC KHỎE & AN TOÀN LÀM VIỆC

Thông qua đội ngũ chuyên gia tư vấn có trình độ của chúng tôi, Bureau Veritas giúp bạn đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình, giúp bảo vệ nhân viên, nhà thầu và khách tham quan khỏi các rủi ro.

Bureau Veritas là đơn vị có thẩm quyền về Sức khỏe và An toàn, bạn, nhân viên, khách hàng và các bên liên quan khác có thể tin tưởng vào các tiêu chuẩn cao nhất về Sức khỏe và An toàn của Bureau Veritas.

DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM:

 • Phân tích khoảng cách sức khỏe và an toàn
 • Công thái học
 • Quản lý an toàn và sức khỏe toàn thời gian và bán thời gian (người có thẩm quyền)
 • Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn
 • Đánh giá rủi ro sức khỏe và an toàn / hỏa hoạn
 • Đạo luật về Sức khỏe và An toàn tại nơi làm việc - chính sách và quy trình an toàn
 • Hỗ trợ đạt được các công nhận, bao gồm Nhà thầu an toàn, CHAS, v.v.
 • Kiểm tra tiêu chuẩn HSG 65 hoặc BS OHSAS 18001
 • Kiểm tra và chuẩn bị chứng nhận trước cho ISO 45001
 • Công bằng kiểm tra quyền truy cập vào BS 8300
 • Quản lý dự án sức khỏe và an toàn cụ thể
 • Cung cấp đào tạo nội bộ

NHỮNG LỢI ÍCH

 • Tăng cường tinh thần nội bộ, cải thiện các tiêu chuẩn và giúp phát triển doanh nghiệp của bạn bằng cách thể hiện cam kết của bạn đối với Sức khỏe và An toàn
 • Giúp đảm bảo tuân thủ và thúc đẩy cải tiến liên tục
 • Hỗ trợ tư vấn linh hoạt trên tất cả các khía cạnh của Sức khỏe và An toàn để phù hợp với yêu cầu cá nhân của bạn
 • Giảm rủi ro kiện tụng và tránh các thủ tục tố tụng tốn kém
 • Nâng cao hình ảnh công ty của bạn bằng cách thể hiện cam kết đối với các vấn đề Sức khỏe và An toàn
 • Đội ngũ chuyên gia tư vấn làm việc theo các tiêu chuẩn và luật pháp mới nhất
 • Giải pháp đào tạo linh hoạt

Bureau Veritas là đơn vị hàng đầu trên toàn cầu trong lĩnh vực Thử nghiệm, Đánh giá và Chứng nhận (TIC) và có hơn 190 năm kinh nghiệm có nghĩa là chúng tôi cũng có thể hỗ trợ bạn trong các lĩnh vực kinh doanh khác nếu cần.

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI 

NHẬN BÁO GIÁ VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

TẠI ĐÂY