quy trình

QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN TỪ CÔNG TY

Mục đích của buổi giới thiệu là giúp bạn có được sự khởi đầu tốt nhất trong sự nghiệp của mình tại Bureau Veritas. Chúng tôi mong muốn có thể đem đến cho bạn thêm hiểu biết về công ty, cung cấp tất cả công cụ cần thiết để bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình từ thiết bị IT, điện thoại đến thiết bị bảo hộ.

Tuy nhiên, buổi giới thiệu tại Bureau Veritas không chỉ là một quá trình kéo dài trong hai ngày. Nó đã bắt đầu kể từ lúc bạn chạm chân qua cửa vào và cả khi bạn đã làm việc được vài tháng sau. Chúng tôi rất xem trọng việc hỗ trợ bạn trong việc tìm hiểu quy trình, hệ thống hoạt động và cả những người bạn đồng nghiệp để tạo cơ hội bạn thể hiện hết bản thân qua từng ngày làm việc.

Chúng tôi có kế hoạch hướng dẫn cho từng cá nhân thông qua đồng nghiệp và người quản lý trực tiếp của bạn trong những tháng đầu quan trọng này. Quan trọng nhất, điều chúng tôi hướng đến là cảm giác thoải mái trong công việc của từng nhân viên tại Bureau Veritas, chúng tôi muốn bạn có thể mang tại năng và kiến thức của mình, đóng góp cho sự phát triển của công ty cũng như của các bạn.

HƯỚNG DẪN TỪ CÔNG TY

Trong hai ngày đầu tiên, bạn sẽ được cung cấp cái nhìn tổng qua về những giá  trị cốt lõi của Bureau Veritas, và nhìn nhận sâu sắc về văn hóa công ty của chúng tôi, ngoài ra còn được tạo điều kiện gặp gỡ thành viên của gia đình Bureau Veritas.