leadership team

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO
BUREAU VERITAS VIỆT NAM

Image
mrVD
NGUYỄN
VIỆT DŨNG

Tổng Giám Đốc

Cty TNHH Bureau Veritas Việt Nam

Việc vẫn được đánh giá là quốc gia có môi trường đầu tư thân thiện tại châu Á đã một lần nữa chứng minh khả năng phục hồi tốt của Việt Nam khi chuyển sang trạng thái “Bình thường mới”. Nhờ vào các chính sách mới và ưu đãi tài chính đi kèm với trình độ của lực lượng lao động được nâng cao, các lĩnh vực thế mạnh như xuất khẩu thiết bị điện tử và sản phẩm nông nghiệp vẫn tiếp tục phát triển song song với sự tăng trưởng trong các lĩnh vực mới như công nghiệp chế tạo và năng lượng tái tạo. Hiện diện tại Việt nam gần 30 năm với 11 văn phòng và phòng thí nghiệm trên toàn quốc, Bureau Veritas Việt Nam với các dịch vụ mang lại sự tin cậy , niềm tin, an toàn và minh bạch đang đóng góp tích cực vào quá trình phát triển này.