QUALITY, HEALTH & SAFETY AND ENVIRONMENTAL (QHSE) TRAINING

ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG, SỨC KHỎE & AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG (QHSE)

Dù lĩnh vực hoạt động của bạn là gì, thực hiện văn hóa xuất sắc về hiệu suất Chất lượng, Sức khỏe & An toàn và Môi trường (QHSE) là chìa khóa để tăng hiệu quả, giảm rủi ro và bảo vệ danh tiếng của công ty bạn.

Với chương trình đào tạo của Bureau Veritas Việt Nam, bạn hỗ trợ cải tiến liên tục về Chất lượng, Sức khỏe & An toàn và Môi trường (QHSE) trong toàn công ty của bạn. Bộ tài nguyên và khóa đào tạo QHSE trong lớp học và kỹ thuật số toàn diện của chúng tôi được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu và mức độ năng lực của nhân viên của bạn. Chương trình đào tạo của chúng tôi hỗ trợ bạn duy trì sự tuân thủ đầy đủ với tất cả các tiêu chuẩn QHSE liên quan bằng cách đảm bảo rằng các nhóm của bạn có được kiến thức và kỹ năng để thành công.

ĐÀO TẠO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001

ISO 9001 được thực hiện đặc biệt để giúp bạn đạt được chất lượng nhất quán trong các dịch vụ và hoạt động, sản phẩm của mình và tăng sự hài lòng của khách hàng. Tại Bureau Veritas Việt Nam, chúng tôi cung cấp cho bạn một loạt các Các khóa đào tạo ISO 9001. Từ các lớp học tổng quát toàn diện đến đào tạo đánh giá viên, các khóa học kỹ thuật số và vật lý của chúng tôi giúp bạn bằng cách đảm bảo rằng các nhóm của bạn có được các kỹ năng và kiến thức để đạt được sự tuân thủ ISO 9001.

ĐÀO TẠO HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

ISO 14001 cung cấp một khuôn khổ để cho phép bạn xác định, kiểm soát và giám sát các khía cạnh môi trường của tổ chức của bạn và đảm bảo sự phát triển bền vững. Ưu đãi của Bureau Veritas Việt Nam là một bộ đầy đủ các khóa đào tạo và công cụ bao gồm tiêu chuẩn ISO 14001. Những điều này sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng của các nhóm của bạn. Nó sẽ giúp họ đạt được sự tuân thủ bền vững và giảm chi phí vận hành nhờ vào việc sử dụng tài nguyên và quản lý chất thải hiệu quả hơn.

ĐÀO TẠO HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE & AN TOÀN ISO 45001

ISO 45001 cung cấp một khuôn khổ để đảm bảo tài sản chính của bạn: nhân viên của bạn. Phạm vi của chúng tôi về Các khóa đào tạo về Sức khỏe & An toàn hỗ trợ bạn hiểu các yêu cầu và trách nhiệm của nó. Bằng cách này, bạn có thể chủ động ngăn ngừa các chấn thương và bệnh tật tại nơi làm việc. Các khóa học của chúng tôi cung cấp kiến thức chuyên sâu về cách thực hiện các yêu cầu tiêu chuẩn, trong khi các khóa học đánh giá viên của chúng tôi dạy cách đánh giá hiệu quả và sự tuân thủ của các hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn của bạn.

ĐÀO TẠO QHSE CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỤ THỂ

Đội ngũ Bureau Veritas Việt Nam cũng cung cấp Dịch vụ đào tạo QHSE cụ thể từ QAQC, Đánh giá viên trưởng, nhận thức và đánh giá nội bộ, Quản lý hóa chất, đến Người quản lý HSE.